Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji

w szkole podstawowej

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła po raz kolejny otrzymała  grant na realizację projektu ”Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanym w ramach unijnego programu PO WER . Tym razem projekt będzie skierowany do uczniów szkoły podstawowej.

 

Realizacja projektu „Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji w kształceniu na poziomie podstawowym” będzie kontynuacją rozpoczętej działalności w zakresie umiędzynaradawiania, której pierwszy krok w postaci projektu PMU 2019 okazał się dużym sukcesem.

 

Tematyka projektu została wybrana z uwzględnieniem potrzeb uczniów, co gwarantuje atrakcyjność zajęć. W mobilności udział weźmie 20 uczniów z naszej szkoły uczących się w 7 i 8 klasie oraz 10 uczniów z greckiej podstawówki. W przedsięwzięciu udział weźmie również 4 nauczycieli z Polski oraz 2 nauczycieli z Grecji. Udział uczniów w mobilności zostanie poprzedzony rzetelnym przygotowaniem.

 

Zaplanowane działania, które są kontynuacją owocnej współpracy ZSO w Mogielnicy z Platon School w Katerini pozwolą uczniom oraz nauczycielom obu szkól wziąć udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym, wzmacniającym kluczowe kompetencje uczestników, w tym w obszarze językowym, kulturowym, przyrodniczym i cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

 

Uczestnicy wyłonieni zostaną na podstawie rekrutacji. Już wkrótce na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych podamy więcej informacji na temat naboru. Zachęcamy do udziału w procedurze oraz trzymamy kciuki za wszystkich chętnych!

Zapraszamy do zapoznania się z  rezultatami projektu:

Rezultaty projektu

Plakat

Ulotka projektowa

Prezentacja