Liceum Ogólnokształcące

  1. Pełna nazwa liceum ogólnokształcącego brzmi: Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy.

  2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy.

  3. Publiczne Liceum Ogólnokształcące  w Mogielnicy jest publiczną szkołą ponadpodstawową opartą na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej.

  4. Nauka w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Mogielnicy trwa 4 lata, jego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

  5. Siedzibą Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy jest budynek przy ul. Nowomiejskiej 1, 05-640 Mogielnica.

  6. Organem Prowadzącym Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy jest Gmina Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica.

  7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

  8. Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy, jest jednostką budżetową obsługiwaną przez Referat Finansowy Gminy Mogielnica.

  9. W strukturze Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy do dnia 31 sierpnia 2022 r. są zorganizowane oddziały 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum.