KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/ 2023

dni wolne od zajęć szkolnych/ dydaktycznych

 

Dyrektor ZSO w Mogielnicy działając na podstawie:

 1. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
 2. 5 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w terminach zaopiniowanych pozytywnie przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski ,  tj.:

SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy 1-8

 1. 13 października 2022
 2. 31 października 2022
 3. 22 grudnia 2022
 4. 2 maja 2023
 5. 23 maja 223 – egzamin ósmoklasisty: język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 Szk. Post.
 6. 24 maja 2023 – egzamin ósmoklasisty: matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 Szk. Post.
 7. 25 maja 2023 – egzamin ósmoklasisty: język obcy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7 Szk. Post.
 8. 9 czerwca  2023
 9. 13 października 2022
 10. 31 października 2022
 11. 22 grudnia 2022
 12. 2 maja 2023

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – klasy I-IV

 1. 13 października 2022
 2. 31 października 2022
 3. 22 grudnia 2022
 4. 4 maja 2023 – egzamin maturalny: język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III LO
 5. 5 maja 2023 – egzamin maturalny: matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III LO
 6. 8 maja 2023 – egzamin maturalny: język obcy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III LO
 7. 9 czerwca 2023