KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/ 2024

dni wolne od zajęć szkolnych/ dydaktycznych

 

Dyrektor ZSO w Mogielnicy działając na podstawie:

 1. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
 2. 5 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 w terminach zaopiniowanych pozytywnie przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski ,  tj.:

SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy 1-8

 1. 13 października
 2. 2 listopada
 3. 3 listopada
 4. 2 maja
 5. 31 maja
 6. 14 maja – egzamin ósmoklasisty: język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7
 7. 15 maja – egzamin ósmoklasisty: matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7
 8. 16 maja – egzamin ósmoklasisty: język obcy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – klasy I-IV

 1. 13 października
 2. 2 listopada
 3. 3 listopada
 4. 2 maja
 5. 31 maja
 6. 7 maja – egzamin maturalny: język polski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III
 7. 8 maja – egzamin maturalny: matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III
 8. 9 maja – egzamin maturalny: język obcy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III

SZKOŁĄ BRANŻOWA I STOPNIA

 1. 13 października
 2. 2 listopada
 3. 3 listopada
 4. 2 maja
 5. 31 maja