KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/ 2021

dni wolne od zajęć szkolnych/ dydaktycznych

Lp.

SZKOŁA PODSTAWOWA

LICEUM 

1

01 września  – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

2

14 października – Dzień Nauczyciela

3

24 – 28 września – organizacyjne zebrania Wychowawców z Rodzicami

4

02 listopada – Dzień Zaduszny – dodatkowy dzień wolny

5

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

6

11 grudnia – podanie propozycji ocen za I półrocze

7

15 grudnia – wywiadówka dla Rodziców

8

23 grudnia – 01 stycznia – zimowa przerwa świąteczna

9

6 stycznia – Święto Trzech Króli

10

26 stycznia – wystawienie ocen za I półrocze (do godziny 14:00)

11

12 stycznia  – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

12

14 stycznia – indywidualne konsultacje dla Rodziców

13

04-17 stycznia – ferie zimowe

14

15 stycznia – koniec I półrocza

15

 

———————————————–

26 marca – podanie propozycji ocen dla klas III LO na zakończenie nauki w Liceum

16

1- 6 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna

17

25-27 maja egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dla klas I-VII SP

 

 

18

                   

26 kwietnia – wystawienie ocen końcoworocznych dla kl. III LO

19

——————————————-

27 kwietnia – klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej (klasy III LO)

20

————————————————–

30 kwietnia zakończenie zajęć dla klas III LO

21

03 maja Narodowe Święto Trzeciego Maja

22

——————————————–

4-7 maja matura – dni wolne od zajęć dla klas I-II  LO

23

24 maja – podanie propozycji ocen końcoworocznych

24

27    maja – indywidualne konsultacje dla Rodziców

25

31 maja;   1, 2 czerwca – dodatkowe dni wolne od zajęć

26

3 czerwca Boże Ciało

27

4 czerwca – dzień po Bożym Ciele – dodatkowy dzień wolny

28

11 czerwca – zebranie z Rodzicami

29

16 czerwca – wystawienie ocen końcoworocznych

30

18 czerwca – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

31

25 czerwca uroczystość zakończenia roku szkolnego