Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Pani Sylwia WIŚNIK;
Z-ca przewodniczącej – Pani Karolina Nowakowska;

Skarbnik – Pani Marta Gwiazda;
Sekretarz – Pani Aleksandra Muranowicz;

Członek – Pani Paulina Łojewska
Członek – Pani Dorota Koperska
Członek – Pani Beata Górska
Członek – Pani Anna Kaczmarczyk
Członek – Pani Aneta Szczałba
Członek – Pani Katarzyna Pacholczak
Członek – Pani Monika Zadrożniak
Członek – Pan Paweł Kłoczewiak

Członek – Pani Paulina Andryka-Dudek
Członek – Pan Natalia Załucka

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji – Pani Renata Kowalska;
Członek – Pani Beata Dudek
Członek – Pani Joanna Utfald

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy ZSO

Bank Spółdzielczy w Piasecznie, filia w Mogielnicy – 95 8002 0004 0055 3913 2021 0001