Rada Rodziców 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Pani Marta Gwiazda;
Z-ca przewodniczącej – Pani Beata Dudek;

Skarbnik – Pani Aldona Omen;
Sekretarz – Pani Anna Michalska;

Członek – Pani Agnieszka Bogdańska
Członek – Pan Paweł Łubiński
Członek – Pani Monika Zadrożniak

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji – Pani Renata Kowalska;
Członek – Pani Agata Bożyk
Członek – Pani Iwona Kępka

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy ZSO

Bank Spółdzielczy w Piasecznie, filia w Mogielnicy – 88 8002 0004 0058 4933 2021 0001