Tradycyjny Sad

Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do realizacji projektu pod hasłem ,,TRADYCYJNY SAD”. Konkurs ten jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego ,,Aktywnie po zdrowie”, prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.


Jest to projekt, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat starych drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji, która nie wpływa negatywnie na środowisko, oraz zwiększenie zasobów genetycznych starych odmian drzew owocowych. W tym roku królują czereśnie.
Przedmiotem tego projektu edukacyjnego, jest promocja starych drzew owocowych, założenie mini sadu, ochrona drzew owocowych metodą ekologiczną oraz zwiększenie lokalnych zasobów genetycznych starych odmian czereśni oraz stworzenie mapy pomologicznej.
Aby przystąpić do wykonywania zadań, powołaliśmy zespół składający się siedmiu uczennic z klasy IC LO: Maja Górska, Zuzanna Krawczak, Julia Sułek, Daria Piekarz, Oliwia Wasila, Zuzanna Wielonek, Magdalena Worach oraz z trzech chłopców z klasy IIC LO: Mikołaj Kołacz, Michał Sułek, Bartosz Banasiewicz. Naszym opiekunem jest pani Paulina Andryka-Dudek.
Połączył nas jeden cel, czyli założenie ekologicznego sadu oraz rozpowszechnianie wiedzy w naszej szkole na temat tradycyjnych odmian czereśni.
Nasz mini sad postanowiliśmy założyć na terenie naszej szkoły w łatwo dostępnym miejscu dla wszystkich uczniów. W naszym sadzie planujemy posadzić następujące odmiany czereśni:

                            * Buttnera czerwona –    późna odmiana pochodząca z Niemiec odporna na mróz oraz choroby bakteryjne, aczkolwiek ze względu na swoją podatność na pękanie i gnicie nie nadaje się do uprawy w rejonach o dużych opadach deszczu. Drzewo rośnie bardzo silnie tworząc luźną koronę. W okres owocowania wchodzi wcześnie i plonuje corocznie i obficie.

                             * Czereśnia Hedelfinska – bardzo stara, późna odmiana prawdopodobnie pochodząca z Niemiec, gdyż pierwsza o niej wzmianka pochodzi z miejscowości Hedelfingen koło Stuttgartu, stąd też jej nazwa. Drzewo rośnie bardzo silnie tworząc rozłożystą koronę. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie i plonuje corocznie i obficie, jest niezmiernie niezawodna. Jest bardzo cenną odmianą, gdyż stanowi znakomity zapylacz dla innych czereśni.

Roślinami towarzyszącymi naszym drzewom owocowym będą: koniczyna, która wabi pożyteczne owady oraz poprawia żyzność gleby, dzięki możliwości wiązania azotu atmosferycznego, lawenda wąskolistna, której zapach odstrasza mszyce i mrówki oraz mięta pieprzowa, która odstrasza lotne związki szkodników drzew owocowych. Udział w tym projekcie pozwoli nam na przeżycie wspaniałej przygody tworzenia przedsięwzięcia prawie od zera – począwszy od zdobycia wiedzy do zastosowania jej praktyce. Projekt składa się z III etapów: I – zdobywamy wiedze z zakresu sadownictwa i poznajemy sposoby pielęgnacji drzew czereśniowych
II – sadzenie sadu i roślin towarzyszących. Równoległe na tym etapie planujemy promocję sadu. III – tworzenie pomologicznej mapy Polski, na której naniesiemy lokalizację starych odmian drzew owocowych.
Udział naszego zespołu w tym projekcie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Czujemy ogromne wsparcie.

 

 

9 czerwca bieżącego roku uczniowie klas I i II LO, biorący udział w projekcie „Tradycyjny Sad” posadzili przy szkole drzewka czereśniowe.

Ufundowała je nam Szkółka Drzew Owocowych Doliński, za co bardzo Dziękujemy!

Tradycyjny Sad” to ogromna szansa dla uczniów na uczestniczenie w przedsięwzięciu pozwalającym na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności.

W projekcie było wiele różnorodnych zadań do wykonania, których realizacja zapewniła satysfakcję i poczucie tworzenia trwałych wartości. Efekty w postaci drzew owocowych przetrwają lata i staną się wizytówką obecności w Szkole osób zaangażowanych społecznie. Udział w projekcie dał również możliwość przeżycia wspaniałej przygody tworzenia przedsięwzięcia od zera – od zdobywania wiedzy aż do zastosowania jej w praktyce.

Ponadto prowadzenie sadu z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych jest przyjazne środowisku i wpływa korzystnie na samopoczucie osób użytkujących mini-sad. Kształtowanie proekologicznych działań wpływa także na postawy, wybory i działania dorosłych. 

Aktualnie pielęgnujemy i doglądamy drzewek, by były w jak najlepszym stanie. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze owoce tych drzew.

Nasza szkoła podjęła kroki w stronę realizacji projektu „TRADYCYJNY SAD”. Jest to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Przedsięwzięcie to organizowane jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie.

Aby zrealizować zadania wyznaczone przez projekt zbudowaliśmy taki zespół, który będzie intensywnie pracował na swoje zwycięstwo. Grupę Ekosady Jana początkowo utworzyły uczennice z klasy IIC LO: Marta Jagielińska, Wiktoria Kosacz, Zosia Kosatka, Ania Sułek, Ola Wasiak, a następnie przyłączyli się do nich Marysia Kosatka i Wojtek Stępniak (IF LO), Radek Muszyński (IB LO), Bartek Banasiewicz i Michał Sułek (IC LO). Każdy z nas jest inny, posiadamy różne talenty ale łączny nas jeden cel czyli założenie ekologicznego sadu. Opiekunką naszego projektu jest Paulina Andryka-Dudek – nauczyciel biologii. Chcemy upowszechnić wiedzę w naszej szkole na temat tradycyjnych odmian śliw oraz przyczynić się do ich restytucji w formie szkolnego mini sadu. Ponadto naszym celem jest ekologiczne pielęgnowanie drzew oraz doprowadzenie do zwiększenia zasobów genetycznych starych odmian śliw poprzez zwiększenie różnorodności biologicznej.

Miejsce, które wybraliśmy do założenia sadu znajduje się na terenie szkoły w łatwo dostępnym miejscu dla uczniów. Dlatego będą oni mogli pozyskać owoce ekologiczne, co przyczyni się do propagowania zdrowego odżywiania w naszej szkole. Odmiany drzew, które planujemy posadzić to Śliwa biała oraz Węgierka zwykła. Roślinami towarzyszącymi będą (i) koniczyna, która wabi pożyteczne owady oraz poprawia żyzność gleby, dzięki możliwości wiązania azotu atmosferycznego, (ii) lawenda wąskolistna, której zapach odstrasza mrówki i mszyce oraz (iii) mięta pieprzowa, która wydziela lotne związki odstraszające szkodniki drzew owocowych.

Udział w projekcie pozwoli przeżyć wspaniałą przygodę tworzenia przedsięwzięcia od zera – począwszy od zdobycia wiedzy poprzez zastosowanie jej w praktyce. Projekt składa się z III etapów. W etapie I – rozmawiamy o sadzie, zdobywamy wiedzę z zakresu sadownictwa i sposobu pielęgnacji drzew a w szczególności śliw. Na tym etapie planujemy również mini sad i uczestniczymy w jego promocji. W etapie II – sadzenie sadu, realizować będziemy w praktyce sadownicze działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan (sadzenie drzewek i roślin towarzyszących). Równolegle planujemy prowadzić promocję sadu. W etapie dodatkowym (III) czyli w tworzeniu pomologicznej mapy Polski naniesiemy na mapę lokalizację lokalnych starych odmian drzew.

Dotychczas udało się nam zorganizować apel, dotyczący projektu. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, przyszło około 200 osób. Czujemy ogromne wsparcie w swoim działaniu. Jesteśmy zdeterminowani poprowadzić ten projekt do końca, po czym oddać mini sad pod opiekę młodszych koleżanek i kolegów, którzy tak jak i my zapałają wielką chęcią do prowadzenia eko-sadu.

Więcej informacji na stronie projektu:

https://tradycyjnysad.pl/