Zajęcia dodatkowe dla uczniów

realizowane na podstawie art. 42 Karty Nauczyciela

rok szkolny 2022/2023

 

lp.

imię i nazwisko nauczyciela

rodzaj zajęć

uczniowie

termin realizacji

dzień tygodnia

godzina lekcyjna

1

Paulina Andryka-Dudek

Koło naukowe przygotowujące do matury

IVF

poniedziałek

3

2

Ewa Blus

Koło matematyczne przygotowujące do matury

IVDG

 

wtorek

 

6

 

Koło matematyczne

4 II grupa

czwartek

6

3

Maria Dudzińska

koło ortograficzne

2b

piątek

4

Koło ortograficzne

2b

piątek

5

4

Janusz Dudziński

Koło szachowe

Koło szachowe

5a, 5b

5a, 5b

piątek

piątek

5

6

5

Katarzyna

Frączak-Bartuszek

Koło polonistyczne przygotowujące do matury

IVDG

 

wtorek

 

7

 

Koło polonistyczne przygotowujące do matury

IVDG

środa

7

6

Anna Haraśna

Koło historyczne – kronikarskie

IA

 

Czwartek

 

5

 

Koło historyczne przygotowujące do matury

IVG

piątek

7

7

Dagmara Janicka

Koło taneczne

2a, 2b

Środa

6

Koło taneczne

2a, 2b

czwartek

5

8

Sylwia Janicka

Koło polonistyczne przygotowujące do matury

IVEF

 

Środa

 

1

 

Koło polonistyczne

IIIBD

piątek

6

9

Ewa Jaworska

Koło

2a

Środa

5

Zajęcia opiekuńcze

OP

czwartek

16-17:00

10

Katarzyna Koperska

Koło „Wierszem malowane”

1a

Wtorek

5

Koło „Wierszem malowane”

1a

środa

6

11

Mirosława Koperska

Koło historyczne

6

Czwartek

7

Koło historyczne

5a

   piątek

4

12

Ks. Marcin Korzeniowski

Koło informatyczne

8a

Wtorek

7

Koło informatyczne

IIB

czwartek

3

13

Lidia Kosatka

Koło geograficzne przygotowujące do matury

IVDE

 

Czwartek

 

2

 

Koło geograficzne przygotowujące do matury

IVDEF

piątek

5

14

Paweł Kowalski

Koło chemiczne przygotowujące do matury

Zajęcia rozwijające uzdolnienia chemiczne. Koło akademickie

IIIC, IVF

 

 

IIIC

środa

3

15

Dorota Krynicka

Koło matematyczne przygotowujące do matury

IVE

 

Środa

 

8

 

Koło matematyczne przygotowujące do matury

IVE

piątek

7

16

Mariola Kuźma

Chór szkolny

5a, 5b

Piątek

5

Chór szkolny

5a, 5b

piątek

6

17

Anna Lipiec

Koło ekologiczno- matematyczne „EKO- logiczni”

1b

1b

Wtorek

środa

6

5

18

Romana Lipiec

Koło przyrodniczo – matematyczne

3

3

Poniedziałek

czwartek

6

3

19

Agnieszka Łagoda

Koło języka angielskiego przygotowujące do matury

IVDEFG

 

Czwartek

 

7

 

Koło języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

8a

czwartek

8

20

Martyna Majewska

Zajęcia opiekuńcze

OP

Piątek

0

Zajęcia opiekuńcze

0

piątek

6

21

Anna Michowska

Zajęcia opiekuńcze

OP

Środa

0

Zajęcia opiekuńcze

OP

czwartek

0

22

Edyta Mydłowska

Koło literackie

1a, 1b

Czwartek

1

Koło literackie

1a, 1b

piątek

1

23

Wioletta Oziemska

Koło sportowe

IB

Środa

3

Koło sportowe

4

piątek

3

24

Iwona Pajewska

Koło sportowe

IIIC, IVG

Środa

4

Koło sportowe

IVDG

środa

7

25

Barbara Przydatek

Zajęcia opiekuńcze

OP

Poniedziałek

0

Zajęcia opiekuńcze

OP

środa

16-17:00

26

Anna Rek

Zajęcia opiekuńcze

OP

Wtorek

15-16:00

Zajęcia opiekuńcze

OP

wtorek

16-17:00

27

Ewa Ścisłowska

Zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia

TO kl. 8

Czwartek

Wtorek

piątek

8.00-8.55

7.35-7.55

 

28

Anna Woźnica

Zajęcia opiekuńcze

OP

piątek

15-17:00

29

Natalia Załucka

Koło języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

8

Poniedziałek

 

 

7

 

Koło języka angielskiego przygotowujące do matury

IVDEFG

czwartek

7

30

Agnieszka Kłujszo-Juścikowska

Zajęcia profilaktyczne

IIICD

Piątek

2

Zajęcia profilaktyczne

6, 8

czwartek

1

31

Aldona Omen- Wrzesińska

Koło informatyczne

IVE

środa

2