Prace uczniów kl. 4-8 Szkoły Podstawowej

Prace wykonane na informatyce – Wiatr w żagle 2020

Prace wykonane na technice – PAN STOP 2020

Prace wykonane na plastyce