Biblioteka Szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:40-10:45

11:30-12:50

8:00-8:55

10:40-12:50

9:00-11:45

12:30-13:50

8:30-9:50

10:35-12:35

8:45-9:45

11:30-11:45

Biblioteka szkolna

Z biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy korzystają uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Zadania biblioteki realizowane są zgodnie z zapisami w Rocznym Planie Pracy Biblioteki Szkolnej. Wszystkie działania pracowników biblioteki mają na celu zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły oraz kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży:

  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni i w czytelni,

  • udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych uczniom i nauczycielom,

    udostępnianie potrzebnych materiałów na poszczególne lekcje,

  • kształtowanie umiejętności uczniów w samodzielnym wyszukiwaniu informacji na określony temat,

  • udzielanie wskazówek uczniom korzystającym z wolnego dostępu do półek,

  • rozwijanie kultury czytelniczej przez doradztwo w wyborach czytelniczych,

  • zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i wzajemnej pomocy w przygotowywaniu się do lekcji lub innych zajęć,

Pracownicy biblioteki na bieżąco starają się także rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów poprzez indywidualne rozmowy na temat ich hobby i sposobu spędzania wolnego czasu.
Księgozbiór obecnie liczy ok. 21870 woluminów. Na liczbę tę składają się księgi posegregowane na działy tematyczne: baśnie i wiersze dla dzieci, biologia, chemia, etyka, fizyka, geografia, historia, księgozbiór podręczny, lektury, literatura dla dzieci, literatura młodzieżowa, literatura piękna, matematyka, muzyka, pedagogika i psychologia, religia, sztuka, teoria literatury.
Gromadzone i udostępniane są płyty CD z adaptacjami lektur szkolnych. Udostępniamy informatory, ulotki o studiach wyższych, szkołach policealnych, informacje o naszym mieście i województwie. Prowadzony jest kącik preorientacji zawodowej i wyboru dalszego kierunku kształcenia.
Środki na zakup książek pozyskujemy z różnych źródeł (np. Rady Rodziców, dofinansowanie od miejscowych przedsiębiorców).

Organizowane są liczne konkursy literackie, plastyczne, czytelnicze i inne.
Biblioteka chętnie bierze udział w kampaniach na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa (np. bookcrossing) oraz konkursach (np. Zaczytana Szkoła)
Biblioteka w zależności od okoliczności i świąt zyskują odpowiedni wystrój, a uczniowie szkoły chętnie odwiedzają i spędzają czas w kolorowej bibliotece oraz zwracają uwagę na gazetki tematyczne, które znajdują się przed oraz w bibliotece.
Staramy się robić wszystko aby popularyzować czytelnictwo wśród społeczności szkolnej. Nowoczesna biblioteka to nie zwykła wypożyczalnia, to miejsce spotkań. Biblioteka ma przyciągać uczniów nie tylko możliwością wypożyczenia książki ale też ciekawymi wydarzeniami, możliwością rozmowy i miło spędzonym czasem, do czego staramy się dążyć.