Egzamin Maturalny 2024

Termin główny – od 7 do 24 maja 2024 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 17 czerwca 2024 r.

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 12 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy – 20–21 sierpnia 2024 r.‎

 1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 20 sierpnia‎.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna – Egzamin maturalny

 

JAK ZORGANIZOWAĆ SOBIE CZAS, ŻEBY WYSTARCZYŁO GO NA NAUKĘ?

 • Ustal plan dnia, zastanów się gdzie tracisz czas
 • Oblicz, ile czasu poświęcasz na sen, zajęcia szkolne, dojazdy, rozrywkę a ile z tego na naukę
 • Rób kilka czynności jednocześnie, np. sprzątając pokój słuchaj audiobooka, podczas drogi do szkoły możesz się pouczyć
 • Odrabiając lekcje zaczynaj od najtrudniejszych dla Ciebie
 • Zaznacz sobie najważniejsze zagadnienia, żeby nie zapomnieć o tym, że musisz się ich nauczyć
 • Rozłóż sobie naukę na dłuższy czas i codziennie powtarzaj, aby nie zapomnieć czego się już nauczyłeś
 • Planując wygospodaruj czas na przyjemności i na sen (minimum 8 godzin)

 

WSKAZÓWKI DO ROZWIĄZYWANIA TESTÓW

 • Bardzo uważnie przeczytaj instrukcję, zrób jego szybki ogląd i zorientuj się bardzo ogólnie w jego charakterze
 • W razie wątpliwości co do kwestii formalnych, masz prawo pytać nauczyciela obecnego na Sali. Pod żadnym pozorem nie pytaj innego ucznia – może to być potraktowane, jako niesamodzielność w pracy.
 • Czytaj uważnie i spokojnie polecenia (najlepiej dwukrotnie). Jedno przeoczone słowo może zmieniać cały kontekst, a tym samym decydować o wyborze nieprawidłowej odpowiedzi
 • Zacznij udzielania odpowiedzi nate pytania, co do których nie masz wątpliwości. Później stopniowo przejdź do pytań, które wydają się trudniejsze. Na koniec zostaw te, do których nie znasz odpowiedzi. Może się zdarzyć, że pozostałe pytania zasugerują Ci odpowiedź.
 • Zwracaj uwagę na słowa: podkreśl, skreśl, zaznacz, połącz
 • Jeżeli masz problem z zapamiętaniem trudnych wzorów, to powtórz je przed samym egzaminem. Gdy tylko dostaniesz kartkę od razu zapisz je na marginesie. Nie zajmie Ci to dużo czasu a na pewno uchroni przed późniejszym wysilaniem pamięci.
 • Jeżeli za błędną odpowiedź nie dostajesz ujemnych punktów, to nie zostawiaj pytania bez odpowiedzi.
 • Jeżeli nie jesteś pewien odpowiedzi – skorzystaj z metody eliminacji
 • Podczas rozwiązywania testu kontroluj czas
 • Na koniec sprawdź, czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania i czy prawidłowo oznakowałeś arkusz odpowiedzi i czy wpisałeś swoje dane.
 • Nie oddawaj arkusza przed czasem