Dyrekcja Szkoły


Dyrektor – Małgorzata Tabor;
Z-ca dyrektora – Aldona Omen-Wrzesińska;