Logopeda

Plan pracy logopedy szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Środa 8.00 – 11.30

Czwartek: 9.30 – 15.00