Do szczególnych osiągnięć nauczycieli zaliczyć należy:

 • Przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły 10 nauczycielom(Urszula Tomala-Kujat, Maria Dudzińska, Karolina Lewandowska-Górecka, Janusz Dudziński, Jolanta Tomczyk, Wioletta Oziemska, Anna Haraśna, Iwona Wysocka, Edyta Mydłowska, Natalia Załucka)       

 • Przyznanie Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica Panu Pawłowi Pajewskiemu

 • Przyznanie przez uczniów z okazji Dnia Nauczyciela tytułu:

 • NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCY NAUCZYCIEL – p. Annie Haraśnej

 • NAJSYMPATYCZNIEJSZY NAUCZYCIEL – p. Edycie Mydłowskiej

 • NAJBARDZIEJ POMOCNY NAUCZYCIEL – p. Edycie Mydłowskiej

 • MVP WŚRÓD NAUCZYCIELI – p. Pawłowi Pajewskiemu

 • Romana Lipiec: autorstwo programu koła naukowego ODKRYWCY zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną jako pierwsza w szkole innowacja pedagogiczna

 • Karolina Lewandowska-Górecka, p. Agnieszka Łagoda, p. Natalia Załucka, p. Paweł Kowalski – autorstwo projektu edukacji językowo-ekologicznej: „Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji” złożonego   jako wniosek w ramach  Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój  Narodowa Agencja Programu Erasmus + . Projekt został laureatem konkursu.

 • Karolina Lewandowska-Górecka, p. Iwona Pajewska, p. Edyta Mydłowska, p. Dagmara Janicka: autorstwo programu, złożenie wniosku   i pozyskanie dotacji w wysokości 5.000,00zł na realizację szkolnego projektu: Eko Szkoła z Fundacji Polki Mogą Wszystko 

 • Aldona Omen-Wrzesińska: wykonanie strony internetowej szkoły, administrator strony internetowej szkoły

 • Karolina Lewandowska-Górecka, p. Iwona Pajewska, p. Edyta Mydłowska, p. Dagmara Janicka: prowadzenie Facebooka Samorządu Uczniowskiego szkoły

 • Agnieszka Kłujszo-Juścikowska: zorganizowanie i koordynacja Gminnego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przygotowanie koncertu finałowego

 • Wioletta Oziemska: przygotowanie z maturzystami poloneza na Studniówkę szkolną

 • Janusz Dudziński: przygotowanie z maturzystami walca na Studniówkę szkolną

 • Katarzyna Frączak-Bartuszek: organizacja szkolnych konkursów literackich („Strofy o Ojczyźnie”, konkurs z okazji Tygodnia Zakazanych Książek)

 • Paweł Kowalski: opiekun projektu badawczego ucznia realizowanego w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

 • Paulina Andryka- Dudek: Organizacja zajęć laboratoryjnych z biologii dla uczniów klas licealnych o profilu biologiczno-chemicznym w ramach projektu „Otwarte Laboratoria SGGW”

 • Ewa Ścisłowska, p. Anna Woźnica: organizacja akcji charytatywnych z udziałem uczniów szkoły dla osób potrzebujących z terenu Gminy Mogielnica

 • Ilona Wilewska-Sobczyk: pozyskanie 1000, 00zł od lokalnych przedsiębiorców na doposażenie biblioteki i czytelni szkolnej

 • Ilona Wilewska-Sobczyk: koordynator szkolnego projektu „Zaczytana szkoła”

 • Bogdan Sawicki: Członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w Radzie Miejskiej w Mogielnicy, członek Rady Społecznej przy SPZOZ w Mogielnicy

 • Agnieszka Łagoda: szkolny inspektor RODO

 • Małgorzata Tabor: powołanie do Rady Naukowej Lasów Spalsko-Rogowskich

 • Małgorzata Tabor: autorstwo projektu edukacji ekologicznej „ Pszczoły do sadów – program promocji pszczelarstwa w gminie Mogielnica”. Projekt został laureatem w ogólnopolskim konkursie Fundacji Gaz System SA. Szkoła pozyskała dofinansowanie w wysokości 10.000,00zł na realizację zadań dydaktycznych.