Współpraca

W celu wzbogacenia oferty szkolnej współpracujemy z wieloma instytucjami. Za wszelki rodzaj wsparcia udzielony Zespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/ 2020 DZIĘKUJEMY:

Lp.

Osoby/ Instytucje współpracujące ze szkołą  w I półroczu r. szkolnego 2019/ 2020

Efekty współpracy

1

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy

 • Organizacja obchodów rocznicy odzyskania         Niepodległości
 • Promocja szkoły poprzez zamieszczanie artykułów w Jabłonce
 • Organizacja Gminnego Mikołajkowego Turnieju Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych

2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy

 • Pozyskanie bezpłatnych obiadów dla 9 uczniów z oddziałów przedszkolnych, 17 uczniów ze szkoły podstawowej i 10 uczniów z liceum
 • Przyznanie ….stypendiów socjalnych

3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu

 • Diagnoza możliwości edukacyjnych uczniów
 • Warsztaty dla uczniów

4

Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

 • Udział w szkolnej debacie ekologicznej
 • Realizacja zadań projektu edukacji ekologicznej: „Pszczoły do sadów”
 • Udział w realizacji projektu tworzenia szkolnego arboretum

5

Nadleśnictwo Grójec

 • Udział w realizacji projektu tworzenia szkolnego arboretum

6

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej oddział w Mogielnicy

 • Przekazanie funduszy na zakup pomocy dydaktycznych do szkolnej biblioteki

7

Parafia Mogielnica

 

8

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu

 • Prelekcja profilaktyczna dla rodziców na temat zdrowego odżywiania się i higieny dzieci w wieku szkolnym

9

Fundacja GAZ – SYSTEM S.A.

 • Przyznanie grantu na realizację projektu edukacji ekologicznej: „Pszczoły do sadów” w wysokości 10.000,00zł

10

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogielnicy

 • Przekazanie środków na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów i ich rodziców

11

PHU TOPAZ w Mogielnicy

 • Przekazanie funduszy na doposażenie biblioteki szkolnej

12

DOHLER Spółka z o.o. w Kozietułach

 • Przekazanie soków owocowych dla oddziałów przedszkolnych

13

FERRERO Polska Spółka z o.o. w Belsku Dużym

 • Przekazanie słodyczy do paczek mikołajkowych dla 400 uczniów

14

MAK-MET PHU Kozdra A. w Mogielnicy

 • Przekazanie materiałów do wystaw prac plastycznych uczniów

15

Posterunek Policji w Mogielnicy

 • Organizacja spotkania profilaktycznego dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym

16

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mogielnicy

 • 8  godzin tygodniowo pracy pielęgniarki szkolnej