„Różne kraje – jedno środowisko”.

Nowy projekt mobilności ponadnarodowej dla uczniów Liceum!

Nasza szkoła otrzymała finansowanie na realizację kolejnego projektu mobilności ponadnarodowej uczniów. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży licealnej klas I-III, która w ramach bezpłatnej, dwutygodniowej wizyty w Grecji realizować będzie innowacyjny program edukacyjny związany z ochroną środowiska.

Inicjatywa „Różne kraje – jedno środowisko” (numer projektu 2020-1-PMU-3262) prowadzona jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt przewiduje realizację dwóch mobilności ponadnarodowych w Grecji dla łącznie 33 uczniów klas I-III Liceum Ogólnokształcącego. Partnerem inicjatywy i instytucją przyjmującą jest Platon School – prywatna szkoła z siedzibą w Katerini, na terenie Riwiery Olimpijskiej.

Mobilność obejmie 14 dni, na które złożą się 10 dni realizacji programu merytorycznego, 2 dni programu kulturowego oraz 2 dni podróży. Uczestnicy zakwaterowani będą w hotelu spełniającym wyśrubowane normy projektowe. Wyjazd jest dla uczniów bezpłatny.

Program merytoryczny ma interdyscyplinarny charakter i łączy kluczowe z perspektywy współczesnego społeczeństwa kompetencje cyfrowe z coraz istotniejszą tematyką ochrony środowiska i poszanowania przyrody. W trakcie kursu uczestnicy pod okiem mentorów poznawać będą zasady tworzenia stron internetowych, a także posiądą wiedzę na temat krajobrazu i bogactwa naturalnego Grecji. Na tej podstawie, we współpracy z uczniami z Platon School w międzynarodowych zespołach, stworzą serwisy poświęcone zagadnieniom środowiskowym Pierii i Mazowsza, wyposażone w interaktywną mapę. Zajęciom stacjonarnym, poświęconym m.in. kreatorom stron www czy odpowiedzialnemu projektowaniu i tworzeniu treści na potrzeby internetu oraz warsztatom towarzyszyć będą zajęcia plenerowe i wizytacje, podczas których uczestnicy będą gromadzić niezbędne do wypracowania rezultatów materiały. Kurs odbywać się będzie w języku angielskim, a przez cały wyjazd uczestnicy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne oraz językowe ze strony mentorów. Program kulturowy obejmie wycieczki do największych atrakcji turystycznych Riwiery Olimpijskiej, w tym związanych z tematyką mobilności, jak Olimpijski Park Narodowy. Uczestnicy będą mieli okazję poznać grecki styl życia, kulturę, kuchnię, zwyczaje. Cele mobilności w odniesieniu do uczniów to:

  1. Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników: rozumienia i tworzenia informacji; wielojęzyczności; cyfrowych; świadomości i ekspresji kulturalnej; w zakresie nauk przyrodniczych; wzmocnienie postaw obywatelskich i kompetencji społecznych.
  2. Wsparcie młodzieży z mniejszymi szansami edukacyjnymi w procesie kształcenia oraz rozwoju osobistego.

Uczestnicy wyłonieni zostaną na podstawie rekrutacji. Już wkrótce na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych podamy więcej informacji na temat naboru. Zachęcamy do udziału w procedurze oraz trzymamy kciuki za wszystkich chętnych!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu, Panią Karoliną Lewandowską-Górecką.

I Mobilność

Plakat

Ogłoszenie rekrutacji

Regulamin Rekrutacji Uczniów

Zał_1_Karta_Zgłoszenia_Ucznia_do_mobilności

Zał_2_oswiadczenie_uczestnika_rekrutacji

Zał_3_Instrukcja

Zał_4_Wzór_umowy_uczestnika_na_udział_w_projekcie

Zał_5_program_projektu_i_opis_rezultatow

II Mobilność

Ogłoszenie rekrutacji

Regulamin Rekrutacji Uczniów

Zał_1_Karta_Zgłoszenia_Ucznia_do_mobilności

Zał_2_Oświadczenie_uczestnika_przedsięwzięcia

Zał_3_Instrukcja

Zał_4_Wzór_umowy_uczestnika_na_udział_w_projekcie

Zał_5_Program_projektu_i_opis_rezultatow

Lista rankingowa