Pedagog

Plan pracy pedagoga szkolnego 2021/2022

Poniedziałek 8.00-10.35

Wtorek 8.55-11.30 oraz 12.50-14.35

Środa 11.45-12.30

Piątek 8.55-9.40 oraz 11.45-14.35