Pedagog

Plan pracy pedagoga szkolnego 2023/2024

Poniedziałek 8.00-13.50

Wtorek 9.40-14.40 

Środa 9.40-14.40

Czwartek 9.40-15.25

Piątek 9.40-14.40