Pedagog

Plan pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek 9.50-12.30

Wtorek 9.50-13.35

Środa 11.45-14.35

Czwartek 11.45-12.30, 13.35-14.35

Piątek 10.45-13.35