Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024

dla szkoły podstawowej, liceum i szkoły branżowej I stopnia

 

Szkoła Podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna

Kl. 1

kryteria-oceniania-ucznia-klasy-1

 

Kl. 2

kryteria-oceniania-ucznia-klasy-2

 

Kl. 3

kryteria-oceniania-ucznia-klasy-3

Język angielski

Kl. 1

język angielski kl 1 sp

Kl. 2

język angielski kl 2 sp

Kl. 3

język angielski kl 3 sp

Wychowanie fizyczne

Kl. 1

Wymaganiaedukacyjne klasa 1

Kl. 2

wymagania edukacyjne klasa 2

Kl. 3

wymagania edukacyjne klasa 3

 

Język polski

Kl. 4

język polski kl. 4 SP

Kl. 5

język polski kl. 5SP (1)

Kl. 6

język polski kl. 6SP

Kl. 7

język polski kl. 7SP

Kl. 8

język polski kl. 8 SP

Matematyka

Kl. 4

MATEAMTYKA KL 4 SP –

Kl. 5

MATEMATYKA KL 5 SP

Kl. 6

MATEMATYKA KL 6 SP

Kl. 7

MATEMATYKA KL 7 SP

Kl. 8

MATEMATYKA KL 8 SP

Historia

Kl. 4

Historia_kl. 4_SP_5

Kl. 5

Historia_kl. 5_SP_

Kl. 6

Historia_kl. 6_SP_

Kl. 7

Historia_kl. 7_SP_

Kl. 8

Historia_kl. 8_ SP

Język angielski

Kl. 4

język angielski kl 4 sp

Kl. 5

język angielski kl 5 sp

Kl. 6

język angielski kl 6 sp

Kl. 7

język angielski kl 7 sp

język angielski kl 7 DJ sp

Kl. 8

język angielski kl 8 sp

Informatyka

Kl. 4

informatyka kl. 4 SP

Kl. 5

informatyka kl. 5 SP

Kl. 6

informatyka kl. 6 SP

Kl. 7

informatyka kl. 7 SP

Kl. 8

informatyka kl. 8 SP

Biologia

Kl. 5

wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-5

Kl. 6

wymagania-edukacyjne-klasa-6

Kl. 7

wymagania-edukacyjne-dla-klasy-7-nowa-edycja

Kl. 8

Biologia-8

Geografia

Kl. 5

geografia kl.5SP

Kl. 6

geografia kl.6SP

Kl. 7

geografia kl.7SP

Kl. 8

geografia kl.8SP

Wychowanie fizyczne

Kl. 4

wychowanie fizyczne kl. 4SP

Kl. 5

wychowanie fizyczne kl. 5 SP

Kl. 6

wychowanie fizyczne kl. 6SP

Kl. 7

wychowanie fizyczne kl. 7SP

Kl. 8

wychowanie fizyczne 8SP

Plastyka

Kl. 4

wymagania edukacyjne z plastyki dla klas 4-7

Kl. 5

Kl. 6

Kl. 7

Muzyka

Kl. 4

wymagania edukacyjne z muzyki dla klas 4-7

Kl. 5

Kl. 6

Kl. 7

Technika

Kl. 4

technika kl 4 SP

Kl. 5

technika kl. 5 SP

Kl. 6

technika kl. 6 SP

Fizyka

Kl. 7

fizyka kl. 7

Kl. 8

fizyka kl.8

Chemia

Kl. 7

Wymagania programowe – chemia – kl 7 SP

Kl. 8

wymagania programowe chemia klasa 8 SP

Język rosyjski

Kl. 7

język rosyjski kl. 7 SP

Język francuski

Kl. 7

język francuski kl 7 sp

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kl. 8

edykacja dlabezpieczeństwa kl. 8 SP

Wiedza o społeczeństwie

Kl. 8

WOS_kl. 8_SP_o

Przyroda

Kl. 4

Wymagania-przyroda-4

 
 

 

Liceum Ogólnokształcące

Język polski

Kl. I

język polski kl. I LO 1 (1)

język polski kl. I LO 2

Kl. II

język polski kl. II LO 1

język polski kl. II LO 2

Kl. III

język polski kl. III LO 1

język polski kl. III LO 2

Kl. IV

język polski kl. IV LO

Matematyka

Kl. I

MATEMATYKA KL I LO ZP

MATEMATYKA KL I LO ZR

Kl. II

MATEMATYKA KL II LO ZP

MATEMATYKA KL II LO ZR

Kl. III

MATEMATYKA KL III LO ZP

MATEMATYKA KL III LO ZR

Kl. IV

MATEMATYKA KL IV LO ZP

MATEMATYKA KL IV LO ZR

Historia

Kl. I

Historia _kl. 1_LO__

Historia zr_kl. 1_LO_

Kl. II

Historia_kl. 2_LO_

Kl. III

Historia_kl. 3_LO_-

Kl. IV

Historia_kl. 4_LO_y

Język angielski

Kl. I

język angielski kl 1 lo (grupa średniozaawansowana)

język angielski kl 1 lo (grupa zaawansowana)

Kl. II

język angielski kl 2 lo (grupa średniozaawansowana)

język angielski kl 2 lo (grupa zaawansowana)

Kl. III

język angielski kl 3 lo (grupa średniozaawansowana)

język angielski kl 3 lo (grupa zaawansowana)

Kl. IV

język angielski kl 4 lo

Język niemiecki

Kl. II

język niemieckiLO

Kl. IV

język niemieckiLO

Język francuski

Kl. I

język francuski kl 1 lo (1)

Język rosyjski

Kl. I

Klasa I LO język rosyjski

Kl. II

Język rosyjski kl. II LO

Kl. III

Język rosyjski kl. III LO

Kl. IV

Język rosyjski kl. IV LO

Biologia

Kl. I

Biologia I LO PP

Biologia I LO PR

Kl. II

Biologia II LO PP

Kl. III

Biologia III LO PP (1)

Kl. IV

Biologia IV LO PR

Geografia

Kl. I

geografia kl. I LO P.R

Kl. II

Geografia kl. II LO P.R

Kl. III

geografia kl. III LO P.R

Kl. IV

geografia kl. IV LO P.R

Chemia

Kl. I

Wymagania programowe chemia kl I,II LO PP

Wymagania programowe chemia kl I,II LO PR

Kl. II

Wymagania programowe chemia kl I,II LO PP

Wymagania programowe chemia kl I,II LO PR

Kl. III

Wymagania programowe chemia kl II, III LO PP

Kl. IV

wymagania programowe chemia kl III, IV LO PR

Fizyka

Kl. I

fizyka kl. I

Kl. II

fizyka kl. II

Kl. III

fizyka kl. III

 

Informatyka

Kl. I

informatyka kl. 1 LO

Kl. II

informatyka kl. 2 LO

Kl. III

informatyka kl. 3 LO

Kl. IV

informatyka kl. 4 zr LO

Historia

Kl. I

Historia _kl. 1_LO__

Historia zr_kl. 1_LO_

Kl. II

Historia_kl. 2_LO_

Kl. III

Historia_kl. 3_LO_-

Kl. IV

Historia_kl. 4_LO_y

Wychowanie fizyczne

Kl. I

wychowanie fizyczne LO

Kl. II

wychowanie fizyczne LO

Kl. III

wychowanie fizyczne LO

Kl. IV

wychowanie fizyczne LO

Historia i teraźniejszość

Kl. I

HiT_kl. 1_LO_

Kl. II

HiT_kl. 1 i 2_ LO_

Podstawy przedsiębiorczości

Kl. I

podstawy przedsiębiorczości

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kl. I

edukacja dla bezpieczeństwa kl. 1 LO

Biznes i zarządzanie

Kl. I

biznes i zarządzanie

 

 

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

Język polski

Kl. 1

język polski kl.I Br

 

 

Język angielski

Kl. 1

język angielski kl 1 br

 

 

Matematyka

Kl. 1

MATEMATYKA KL 1 BR 

Kl. 2

MATEMATYKA KL 2 BR

Kl. 3

MATEMATYKA KL 3 BR

Biologia

Kl. 1

Biologia 1 br

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kl. 1

edukacja dla bezpieczeństwa kl. 1 BR

 

 

Historia

Kl. 1

Historia_kl. 1_ Br_

 

 

Historia i teraźniejszość

Kl. 1

HiT_kl. 1_Br_

 

 

Chemia

Kl. 1

 

 

Informatyka

Kl. 1

informatyka_br

 

 

Wychowanie fizyczne

Kl. 1