Świetlica Szkolna

Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny:
7.00 do 15.40

Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły.
W czasie pobytu w świetlicy uczniowie mają zapewnioną organizację wolnego czasu i rozwój zainteresowań.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

  • zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki przed i po zajęciach szkolnych;

  • udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce;

  • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej;

  • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji;

  • współpraca i współdziałanie z domem i środowiskiem lokalnym.