Świetlica Szkolna 2023/2024

 

Świetlica szkolna dla dzieci z przedszkola jest czynna codziennie w godzinach:
od 7.00 do 8.00 oraz od 15.00 do 17.00

Świetlica szkolna dla dzieci ze szkoły podstawowej jest czynna codziennie w godzinach:

Poniedziałek od 7.00 do 8.00 oraz od 12.50 do 15.25

Wtorek od 7.00 do 8.00 oraz od 12.50 do 15.25

Środa od 7.00 do 8.00 oraz od 12.50 do 15.25

Czwartek od 7.00 do 9.40 oraz od 12.50 do 15.25

Piątek od 7.00 do 8.00 oraz od 12.50 do 15.25


W czasie pobytu w świetlicy uczniowie mają zapewnioną organizację wolnego czasu i rozwój zainteresowań.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

  • zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki przed i po zajęciach szkolnych;

  • udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce;

  • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej;

  • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji;

  • współpraca i współdziałanie z domem i środowiskiem lokalnym.