Świetlica Szkolna 2021/2022

 

Świetlica szkolna dla dzieci z przedszkola jest czynna codziennie w godzinach:
od 7.00 do 8.00 oraz od 14.40 do 17.00

Świetlica szkolna dla dzieci ze szkoły podstawowej jest czynna codziennie w godzinach:

Poniedziałek od 7.00 do 8.00 oraz od 12.50 do 15.25

Wtorek od 7.00 do 8.00 oraz od 12.50 do 15.25

Środa od 7.00 do 8.00 oraz od 12.50 do 15.25

Czwartek od 7.00 do 8.00 oraz od 11.45 do 15.25

Piątek od 7.00 do 8.45 oraz od 11.45 do 15.25


W czasie pobytu w świetlicy uczniowie mają zapewnioną organizację wolnego czasu i rozwój zainteresowań.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

  • zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki przed i po zajęciach szkolnych;

  • udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce;

  • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej;

  • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji;

  • współpraca i współdziałanie z domem i środowiskiem lokalnym.