Wykaz kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

 

NAZWISKO

Imię

Nauczany przedmiot

TABOR

Małgorzata

Dyrektor ZSO
Biologia

OMEN-WRZESIŃSKA

Aldona

Z-ca Dyrektora ZSO

Informatyka
Fizyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia techniczne

 

     

 

 

 

     

BLUS

Ewa

Matematyka

Geografia

CHMIEL

Ewa

Psycholog

   

 

DUDZIŃSKA

Maria

Edukacja wczesnoszkolna

DUDZIŃSKI

Janusz

Wychowanie fizyczne

FRASOŃSKA

Anna

Biologia
Chemia
Informatyka

FRĄCZAK-BARTUSZEK

Katarzyna

Język polski

HARAŚNA

Anna

Historia
Wiedza o społeczeństwie

     

JANICKA

Dagmara

Wychowanie fizyczne

JANICKA

Sylwia

Język polski

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

     

JAWORSKA

Ewa

Edukacja wczesnoszkolna

KŁUJSZO-JUŚCIKOWSKA

Agnieszka

Świetlica
Pedagog

KOPERSKI

Tadeusz

Język niemiecki

KOPERSKA

Katarzyna

Edukacja wczesnoszkolna

KOPERSKA

Mirosława

Język polski
Historia

ks. KORZENIOWSKI

Marcin

Religia

KOSATKA

Lidia

Geografia
Przedsiębiorczość
Przyroda

KOTLARZ

Beata

Język polski

Informatyka

KOWALSKI

Paweł

Język angielski
Chemia

     
     

KRYNICKA

Dorota

Matematyka

KUŹMA

Mariola

Muzyka
Plastyka
Wiedza o kulturze
Zajęcia artystyczne

LIPIEC

Anna

Edukacja wczesnoszkolna

LIPIEC

Romana

Edukacja wczesnoszkolna
Przyroda
Oligofrenopedagogika

LEWANDOWSKA-GÓRECKA

Karolina

Język angielski

ŁAGODA

Agnieszka

Język angielski

     

MAJEWSKA

Martyna

Wychowanie przedszkolne

MICHOWSKA

Anna

Wychowanie przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna

MOLENDA

Artur

Fizyka

MYDŁOWSKA

Edyta

Język rosyjski

Język polski

OLESIŃSKA

Paulina

Logopeda

OZIEMSKA

Wioletta

Wychowanie fizyczne

PAJEWSKA

Iwona

Wychowanie fizyczne

PIECH

Kamil

Matematyka

     

PRZYDATEK

Barbara

Edukacja wczesnoszkolna

REK

Anna

Edukacja wczesnoszkolna

     

KOSTECKA

Agnieszka

Nauczyciel wspomagający

ŚLUSARSKA

Ewelina

Nauczyciel wspomagający

 

 

 

     

WOŹNICA

Anna

Religia

ZAŁUCKA

Natalia

Język angielski