„Pszczoły do sadów” Zespołu Szkół w Mogielnicy

laureatem X edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii

„Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu

Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za

górami, za lasami”.

Organizator konkursu Fundusz Naturalnej Energii, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przyznał tytuł LAUREATAZespołowi Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy za projekt autorstwa p. Małgorzaty Tabor pt: „Pszczoły do sadów – program ochrony i promocji pszczelarstwa w gminie Mogielnica”.

Projekt edukacji ekologicznej  realizowany będzie od marca do końca czerwca 2020r. Poświęca on wiele uwagi zagrożeniom owadów zapylających we współczesnym świecie, konsekwencjom ich zmniejszającej się liczebności oraz podpowiada młodzieży i dorosłym, jak w prosty sposób stworzyć w swoim domowym otoczeniu warunki przyjazne owadom i innym bezkręgowcom. Omawiana będzie rola miodu i innych pszczelich produktów w profilaktyce i leczeniu wielu chorób.

Zadania realizowane w projekcie to: zajęcia terenowe, spotkanie z pszczelarzem, bartnikiem, warsztaty biologiczne, warsztaty plastyczne, wydanie ulotek, broszur, budowa szkolnego kwietnego ogrodu przyjaznego dla owadów. Planujemy również spotkanie z przyrodnikiem z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Opierając się na własnych badaniach wykaże on pozytywne oddziaływanie na środowisko prac budowlanych takich jak budowa gazociągu w Mogielnicy prowadzona przez  GAZ-SYSTEM S.A. czy prace pielęgnacyjne w sadach (orka pasów między szpalerami drzew owocowych).                                        

Uczniowie wdrożeni będą do systematycznej i odpowiedzialnej pracy zespołowej, otrzymają wiele szans prezentacji swoich zdolności i efektów pracy. Zweryfikowanych będzie tez wiele poglądów, np. taki, że nie każda działalność człowieka naruszająca układy przyrodnicze jest dla funkcjonowania środowiska naturalnego niekorzystna.

Za dotację planowany jest zakup pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających zajęcia terenowe, nagrody dla uczniów za udział w konkursach, rośliny do przygotowania szkolnego ogrodu, materiały biurowe i dekoracyjne.

 

Głównym przesłaniem przyświecającym całemu projektowi jest stwierdzenie,

że aby coś chronić, należy to poznać, polubić i docenić.

 

Małgorzata Tabor

W pogoni za pszczołami

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy realizuje projekt edukacji ekologicznej pn.  „Pszczoły do sadów program ochrony i promocji pszczelarstwa w gminie Mogielnica” dzięki grantowi finansowanemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Jednym z zadań projektu są warsztaty biologiczne, w trakcie których uczniowie poznają budowę, fizjologię oraz biologię pszczół. Wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Podczas zajęć uczniowie są w stanie zaobserwować sposoby zbierania nektaru i pyłku przez pszczoły oraz inne owady zapylające. Obserwacje prowadzone są przyżyciowo. Okazy pszczół czy trzmieli chwilowo odławiane są na potrzeby zajęć. Owady po kilkuminutowej obserwacji wypuszczano do środowiska, z którego zostały pozyskane. Uczniowie mają doskonałą możliwość poznania lub utrwalenia sobie  budowy zewnętrznej zapylaczy pozwalającą na zbieranie nektaru i roznoszenie pyłku. Przy pomocy lup z pudełkiem na owady można dokładnie przyjrzeć się odłowionym okazom. Po zakończeniu obserwacji owady wypuszczono na wolność.  Ta forma zajęć jest doskonałą lekcją szacunku dla żywych organizmów i ich roli w przyrodzie. Wdraża w życie polskie przepisy ochrony gatunków. Daje też wiele radości z kontaktu z przyrodą.

 

SZKOLNI EKSPERCI W DZIEDZINIE: PSZCZOŁY

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy realizuje projekt edukacji ekologicznej pn.  „Pszczoły do sadów program ochrony i promocji pszczelarstwa w gminie Mogielnica” dzięki grantowi finansowanemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Na różnych zajęciach uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum przekazywali w bardzo atrakcyjny sposób wiadomości o pszczołach i innych owadach zapylających. Preferowanymi sposobami wystąpień była prezentacja multimedialna i referat.

Tematy wystąpień uczniowskich to:

  1. Etapy powstawania miodu oraz jego skład chemiczny

  2. Sposoby wykorzystania miodu i innych produktów pszczelich do przyrządzania potraw, w medycynie oraz innych dziedzinach życia człowieka

  3. Dzieje miodu od prehistorii do współczesności

  4. Budowa pszczoły miodnej

  5. Postacie pszczół: matka-królowa, robotnica, truteń, larwy (budowa, wykonywane czynności)

  6. Jak urządzić ogród przyjazny pszczołom i innym owadom zapylającym

  7. Jak chronić owady zapylające

Wszystkie prezentacje przyjęto z dużym zainteresowaniem.