You are currently viewing ŚLUBOWANIE

ŚLUBOWANIE

23 listopada 2021 roku w naszej szkole odbyła się ważna uroczystość– ślubowanie uczniów klas pierwszych i drugich Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy. W obecności Dyrekcji Szkoły, społeczności uczniowskiej, oraz nauczycieli i wychowawców młodzież ślubowała dbać o honor i dobre imię szkoły, rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, otaczać szacunkiem nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów oraz przestrzegać zasad i norm godnego zachowania.

Ślubowanie to ważna uroczystość w życiu społeczności naszej szkoły. To moment, w którym uczniowie zostają przyjęci do grona uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy. Do tego dnia pierwszoklasiści przygotowują się już od pierwszego września, poznając szkołę, jej historię i tradycje.

Podczas ślubowania przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali młodszym kolegom najważniejsze informacje o szkole, Sztandarze oraz patronie Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Janie Kilińskim. Poczet Sztandarowy naszej szkoły dokonał także uroczystej prezentacji Sztandaru.

Po części oficjalnej głos zabrała pani Dyrektor, która skierowała do uczniów wiele miłych słów, życząc im sukcesów i wytrwałości w nauce.