You are currently viewing Czas pożegnań… Zakończenie roku szkolnego w ZSO w Mogielnicy

Czas pożegnań… Zakończenie roku szkolnego w ZSO w Mogielnicy

Nadszedł niecierpliwie oczekiwany dzień zakończenia roku szkolnego.
24 czerwca, po mszy świętej w kościele parafialnym, uczniowie klas I – VIII SP oraz I – III LO spotkali w hali sportowej ZSO. Uroczystość, na którą przybyli zaproszeni goście, grono pedagogiczne, rodzice oraz cała społeczność szkolna prowadziła p. dyrektor Małgorzata Tabor.

Głównymi bohaterami dnia byli uczniowie klasy ósmej, którzy rozpoczęli imprezę pięknym polonezem, opracowanym przez p. Iwonę Pajewską i p. Wiolettę Oziemską
a następnie przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom.

Ósmoklasiści odebrali z rąk dyrekcji i wychowawczyni – p. Katarzyny Frączak-Bartuszek – upragnione świadectwa ukończenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy oraz nagrody za osiągnięcia w różnych dziedzinach, pracę w SU, działalność na rzecz klasy, udział
w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności
recytatorskie i wokalne we wzruszającym montażu słowno-muzycznym,
przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni.

W tym dniu absolwenci usłyszeli wiele ciepłych słów pod swoim adresem, przyjęli także najlepsze życzenia od pani dyrektor, zaproszonych
gości, rodziców, pedagogów, koleżanek i kolegów z klasy siódmej. Otrzymali ponadto sympatyczne upominki, które będą im przypominać lata spędzone
w szkole podstawowej.

W drugiej części uroczystości wychowawcy wręczyli uczniom klas I – VII SP i I – III LO nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem. 

Istotnym punktem spotkania było pożegnanie nauczycielek udających się
na emeryturę – p. dyrektor Urszuli Tomali-Kujat i p. Anny Łukaszczyk.
Grono pedagogiczne obdarowało panie bukietami kwiatów oraz pamiątkowymi prezentami. Należy dodać, iż przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego także pamiętali o zasłużonych pedagogach – wystąpili z pięknymi życzeniami i koszami pełnymi słodkości. To były niezwykle wzruszające chwile. Obydwie panie poświęciły naszej szkole wiele pracy oraz serca. Zawsze służyły pomocą, dzieliły się cennym doświadczeniem, wykształciły i wychowały kilka pokoleń uczniów.

Mamy nadzieję, że znajdziemy jeszcze wiele okazji do wspólnych spotkań, rozmów, wspomnień.

Przed nami wakacje. Życzymy wszystkim uczniom oraz gronu pedagogicznemu udanego wypoczynku!