You are currently viewing „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Inauguracja nowego roku szkolnego stała się okazją, by korzystając z obecności całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących – uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i zaproszonych gości – uczcić pamięć Nauczycieli, którzy przedwcześnie opuścili naszą szkołę, swoich uczniów, kolegów i koleżanki z grona pedagogicznego, swoich Najbliższych, pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się zapełnić. Tablice pamiątkowe odsłonięte w holu naszej szkoły, poświęcone Panu Jarosławowi Mydłowskiemu oraz Panu Pawłowi Pajewskiemu, będą przypominać nam i kolejnym szkolnym rocznikom, następnym pokoleniom, że byli i już na zawsze pozostaną częścią nie tylko historii naszej szkoły, jej osiągnięć, sukcesów i tradycji, ale przede wszystkim – częścią naszej szkolnej codzienności, naszej teraźniejszości. A w naszej pamięci i naszych sercach – są i będą już zawsze…