Nauczanie zdalne

W okresie od dnia 27 stycznia 2022r. do 28 stycznia 2022r. (włącznie) i od 14 lutego 2022r. do 25 lutego 2022r. w klasach 5 – 8 Szkoły Podstawowej i  I- III  Liceum Ogólnokształcącego ZSO  w Mogielnicy wprowadza się zdalny tryb nauczania.

Lekcje odbywają się według tygodniowego planu zajęć.

Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl