You are currently viewing Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach Laboratoriów Przyszłości Zespół Szkół Ogólnokształcących im.  Jana Kilińskiego w Mogielnicy otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 60 000 zł. na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego do kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia logicznego i matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła zakupiła:

Sprzęt do nagrań prezentacji osiągnięć uczniów:

 • Aparat fotograficzny
 • Lampa diodowa
 • Statyw
 • Stabilizator
 • Zestaw oświetlenia ciągłego
 • Mikrofon do kamery
 • Mikrofon bezprzewodowy

Do zajęć matematyki:

 • Magnetyczne plansze zamiany jednostek
 • Siatki brył geometrycznych
 • Zestaw do badania figur i kątów
 • Mozaika wielokątów
 • Magnetyczne ułamki i procenty-koła i listwy z tabliczką
 • Plansza skala na mapach

Do zajęć informatyki:

 • Drukarka 3D
 • Filamenty do drukarki 3D
 • Zestawy BeCreo z mikrokontrolerem
 • Zasilacz laboratoryjny
 • Stacja lutownicza oraz niezbędne akcesoria do jej obsługi
 • Zestaw wkrętaków

Do zajęć biologii:

 • Projekty naukowe STEM
 • Mikroskop Eco dwuokularowy z kamerą US

Do zajęć geografii:

 • Projekty naukowe STEM
 • Edukacyjne plansze geograficzne

Do zajęć fizyki:

 • Miernik uniwersalny
 • Wagi sprężynowe z siłomierzem
 • Suwmiarka
 • Waga kuchenna cyfrowa

Do zajęć chemii:

 • Biała lakierowana tablica szkolna
 • Głośniki bezprzewodowe

Do zajęć nauczania początkowego

 • Mała pracowni robotyki RoboCamp dla kl. 0-3
 • Plansza edukacyjna
 • Biała tablica magnetyczna
 • Szafki z klockami
 • Klocki z kartami edukacyjnymi
 • Waga kuchenna cyfrowa

 

Dodatkowo zakupiliśmy  laminator A3 i A4 z zestawem foli, który umożliwi  laminowanie dokumentów, prac plastycznych oraz elementów dekoracyjnych uczniów w celu zwiększenia ich odporności na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć lub w celach dekoracyjnych.

 

Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Aldona Omen-Wrzesińska i ks. Marcin Korzeniowski.