Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej

Listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 do wglądu w sekretariacie szkoły codziennie od 19 kwietnia do godziny 15.00.