You are currently viewing Portret Wielkiej Damy rodem z Mogielnicy

Portret Wielkiej Damy rodem z Mogielnicy

15 marca w ZSO oraz MGOK i BS byli organizatorami ciekawego wydarzenia pod hasłem „Portret Wielkiej Damy rodem z Mogielnicy”. Główny cel spotkania stanowiło wspomnienie o pochodzącej z naszego miasta p. profesor Janinie Gardzińskiej – polonistce, wybitnym językoznawcy, wspaniałym człowieku – w 80. rocznicę jej urodzin. Podczas uroczystości odbyła się także promocja książki pt. „Portret Wielkiej Damy. Profesor Janina Gardzińska 1944-2022”, którą poprowadziła p. Wioletta Machnicka – jeden z głównych redaktorów tomu oraz p. Robert Lipiec – Dyrektor MGOK-U i BS w Mogielnicy. W spotkaniu wzięli udział członkowie rodziny, znajomi p. Janiny, a także Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica – p. dr Sławomir Chmielewski i Dyrekcja ZSO – p. Małgorzata Tabor oraz p. Aldona Omen-Wrzesińska. O kształt artystyczny spotkania – przygotowanie występu młodzieży, dekorację – zadbały panie: Beata Kotlarz, Anna Haraśna, Mirosława Koperska, Katarzyna Frączak-Bartuszek, Edyta Mydłowska, Mariola Kuźma, Agnieszka Kłujszo-Juścikowska.