You are currently viewing Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę

Wycieczka edukacyjna  klas 7-8

10 grudnia 2021r. uczniowie klasy 7 i 8 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Mogielnicy uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.  W wyjeździe wzięło udział 29 uczniów, 3 opiekunów i kierownik wycieczki . Wyjazd zorganizowano zgodnie z wytycznymi  MEN.

Zwiedziliśmy:

  • Zamek Królewski w Warszawie – Trasa Królewska ze szczególnym uwzględnieniem wartości historycznej obiektu
  • Stare Miasto w Warszawie – historia warszawskiej Starówki ze szczególnym uwzględnieniem ważniejszych zabytków
  • Archikatedra św. Jana Chrzciciela, krypty kościoła – rola świątyni dla kultury i tradycji, ważne wydarzenia z jej udziałem, historia katedry, ważni Polacy spoczywający w kryptach.