You are currently viewing Z życzeniami świątecznymi do przyjaciół naszej placówki

Z życzeniami świątecznymi do przyjaciół naszej placówki

Z okazji Mikołajek przedstawiciele naszej szkoły odwiedzili Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica, pracowników Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej, dziękując za dotychczasową współpracę.

Radnym Rady Miejskiej wręczyli kalendarze na kolejny rok oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Młodzież naszej szkoły udała się z życzeniami również z do osób i instytucji, z którymi współpracujemy.