You are currently viewing Ślubowanie Uczniów klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Branżowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

Ślubowanie Uczniów klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Branżowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

„Żyjmy tak, aby nasz ślad na drodze życia ocalał od zapomnienia” – to hasło przyświecało uroczystości ślubowania Uczniów klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Branżowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy. Pani dyrektor Małgorzata Tabor oficjalnie powitała pierwszoklasistów w gronie naszej szkolnej społeczności, przypominając jednocześnie, że akt ślubowania nie jest zwyczajną formalnością, ale świadomym zobowiązaniem swiadczącym o gotowości przestrzegania określonych praw i zasad. W swoim wystąpieniu uczniowie klas pierwszych potwierdzili, że są gotowi stać się częścią naszej szkolnej społeczności i z pełną odpowiedzialnością oraz dumą będą realizować przyjęte zobowiązania. Uczniowie klas drugich naszego Liceum powitali w gronie Uczniów młodszych kolegów i koleżanki, przypomnieli również kilka najważniejszych zasad oraz informacji na temat naszej Szkoły i jej historii. Akt ślubowania, który odbył się w naprawdę podniosłej atmosferze, przypieczętowany został przez uczniów klas II-IV LO oraz grono nauczycielskie gromkimi brawami.

Mamy nadzieję, że nauka w naszej Szkole pozwoli Wam rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, poszerzyć horyzonty, zdobyć nową wiedzę, doświadczenia i umiejętności. Niech wspólna nauka, praca i zabawa pozwolą Wam poznać nie tylko nowych przyjaciół, ale przede wszystkim Siebie.