Gratulacje dla nagrodzonych Stypendiami Prezesa Rady Ministrów

W naszej szkole Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali:

  • Anna Sułek – uczennica kl. III LO

  • Wojciech Stępniak – uczeń kl. II LO

Serdecznie gratulujemy !!!   😊 😊 😊

 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są od 1997 roku. Mogą je otrzymać uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (ukończenie której umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości), którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty co najmniej dobre.