You are currently viewing „Kiedy się wypełniły dni…”

„Kiedy się wypełniły dni…”

10 września – z okazji 84. Rocznicy Napaści Niemiec hitlerowskich i ZSRR na Polskę – uczniowie ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy zaprezentowali w MGOK-u program artystyczny pod hasłem „My nie chcemy więcej wojny!”. Piękne teksty oraz poruszające piosenki spotkały się z uznaniem publiczności. Po akademii Dyrekcja ZSO i przedstawiciele młodzieży złożyli kwiaty pod pomnikami poległych za Ojczyznę, a następnie wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej.
🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Za przygotowanie programu artystycznego oraz wykonanie dekoracji dziękujemy paniom: A. Haraśnej, M. Koperskiej, B. Kotlarz, M. Kuźmie, E. Mydłowskiej.