You are currently viewing Maturzyści na Jasnej Górze

Maturzyści na Jasnej Górze

Jako uczniowie klas czwartych 3 października odbyliśmy pielgrzymkę na Jasną Górę, aby pomodlić się o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego. Podczas wyjazdu towarzyszyli nam: pani Dyrektor Małgorzata Tabor, pani Lidia Kosatka, pani Iwona Pajewska i ksiądz Marcin Korzeniowski.

Nasz pobyt na Jasnej Górze rozpoczął się programem modlitewnym z możliwością spowiedzi.

Następnie uczestniczyliśmy w pięknej Mszy Świętej. Mieliśmy przyjemność brać w niej czynny udział, śpiewając psalm, czytając Ewangelię, modlitwę wiernych, zawierzenie Matce Boskiej Jasnogórskiej oraz podziękowanie dla Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej Michała Janochy, który przewodniczył tej Eucharystii.

Naszą pielgrzymkę przypieczętował pyszny obiad w Zajeździe Jurajskim.

Spędzenie tego dnia w Częstochowie było dla nas niezapomnianym przeżyciem.

Serdecznie wszystkim dziękujemy! Uczniowie klas IV LO.