You are currently viewing Nowy projekt zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów

Nowy projekt zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów

„Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy”

Przedstawiamy szczegóły projektu mobilności edukacyjnej, w ramach którego uczniowie ZSO w Mogielnicy już we wrześniu odbędą wyjazd edukacyjny do Grecji. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską.

Więcej informacji w zakładce: Projekty/Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy