You are currently viewing Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy razem!

Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy razem!

Samorząd Uczniowski zaprasza
do udziału w projekcie Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy razem! Akcja jest skierowana
do nauczycieli, uczniów i rodziców. Zachęcamy wychowawców młodszych
i starszych klas do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną (webinaria, filmy, scenariusze zajęć, ulotki, słuchowiska, projekty). Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom nasi uczniowie nauczą się odpowiedzialnie korzystać z Internetu, unikną wielu zagrożeń i będą bezpieczni w sieci.

Szczegółowe informacje zawiera przygotowana przez nas ulotka. Zachęcamy
do lektury. Liczymy na współpracę. Działajmy razem dla dobra dzieci!

Samorząd Uczniowski

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU. DZIAŁAJMY RAZEM!


https://www.saferinternet.pl/

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!


1. WARTO OBEJRZEĆ Z KLASĄ!

https://www.youtube.com/watch?v=wpTd_tMpiHE


ODC. 52 Jak bezpiecznie korzystać z Internetu. (+ KARTA PRACY)

Pod linkiem znajduje się bardzo ciekawy film (ok. 25 minut), który można wykorzystać na godzinie wychowawczej. Do pobrania jest także karta pracy).

2. WEBINARIA dla nauczycieli

https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html

Pod podanym linkiem znajdują się następujące webinaria:

2021-02-18, 17:00

#Bezpresji – webinar poświęcony problematyce dobrostanu psychicznego dzieci
i młodzieży w kontekście mediów społecznościowych

2021-02-23, 17:00

„Necio.pl- poznajemy Internet” – zapoznanie ze scenariuszem zajęć dla dzieci w wieku 4-6 lat

2021-02-25, 17:00

Jak edukować o problemie dyskryminacji w sieci?

2021-03-02, 17:00

Co (nowego) wiemy o cyberprzemocy?

2021-03-04, 17:00

Jak zadbać o uczniów i ich dobrostan w dobie pandemii

2021-03-09, 17:00

Logowanie do realu. Jak zmieniła się rzeczywistość dzieci i młodzieży w pandemii oraz jak wesprzeć je w powrocie do szkoły?

2021-03-11, 17:00

Łamigłówki Plika i Foldera – aplikacja edukacyjna

2021-03-16, 17:00

Kryzys pandemii szansą na radykalną zmianę, czyli zadbaj o swój dobrostan

2021-03-18, 17:00

Przeciwdziałanie przemocy w szkołach – program profilaktyczny IMPACT

2021-03-23, 17:00

Granie Nauczanie – gry wideo w świecie dzieci i młodzieży.

 

3. PAKIETY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI DO WYKORZYSTANIA PODCZAS ZAJĘĆ Z UCZNIAMI DZIECI

https://www.saferinternet.pl/pakiety-edukacyjne/dla-dzieci.html

 

Kursy OSE IT szkoła

Od niedawna na OSE IT Szkole dostępne są kursy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych w sieci, które zostały przygotowane na podstawie materiałów tworzonych w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Dzięki kursom, bazującym na cyklu animacji „Owce w sieci” oraz filmach z serii „Plik i Folder – odkrywcy Internetu”, dzieci dowiedzą się m.in. jak bezpiecznie korzystać z Internetu czy dbać o swój wizerunek online, a także zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z nowymi technologiami.

Pakiet edukacyjny Asy Internetu

Aby w pełni korzystać z zalet Internetu, dzieci powinny umieć podejmować mądre decyzje. Dzięki programowi Asy Internetu poznają podstawy bezpieczeństwa i udziału w społeczności internetowej, by bez obaw poruszać się po świecie online.  Program zawiera zestaw pomysłów na zajęcia, a także program szkoleń nauczycieli szkół podstawowych. A każdy młody użytkownik Internetu ma szansę zmierzyć się z wyzwaniami cyberświata w interaktywnej grze Interlandia.

Pakiet edukacyjny Przygody Plika i Foldera w sieci

Serie filmów Przygody Plika i Foldera w sieci, Plik i Folder na ścieżkach Internetu, a także audiobook Poznaj Internet, scenariusze zajęć dla nauczycieli
i zeszyt ćwiczeń dla dzieci dostępne są w postaci elektronicznej oraz jako płyty DVD.

Pakiet edukacyjny Owce w sieci

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem serii trzyminutowych kreskówek, których celem jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci
z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Filmy odwołują się do motywów ludowych i bajkowych, ale odzwierciedlają również współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową oraz obecny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący, jak uniknąć zagrożeń. Pakiet jest dostępny na stronie.

Projekt edukacyjny Necio.pl

Necio.pl to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4–5 lat, przeznaczony do nauki bezpiecznego korzystania z Internetu. Na potrzeby projektu powstał serwis internetowy zawierający animacje, gry oraz piosenki tłumaczące najmłodszym zasady bezpiecznego surfowania W 2020 r. powstał nowy scenariusz zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Uwzględnia metody takie jak aktywne słuchanie, karty obrazkowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, historyjki obrazkowe. Scenariusz można pobrać w wersji elektronicznej i wydrukować samodzielnie
pod linkiem https://www.edukacja.fdds.pl/?link=16450

Projekt edukacyjny Sieciaki.pl

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 6–12 lat. Jego celem jest edukowanie dzieci na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz profilaktyka zagrożeń online. Projekt obejmuje serwis edukacyjny dla dzieci, kurs e-learningowy
i scenariusze zajęć lekcyjnych. W 2020 r. wydana została książka dla dzieci
pt. „Sieciaki- misja bezpieczny Internet!”, która opowiada historię powstania drużyny Sieciaków poruszając przy tym zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną korzystania z urządzeń ekranowych. Na podstawie książki powstało też słuchowisko będące jej adaptacją oraz krótka kreskówka, który zachęca do zapoznania się z tą historią. Słuchowisko znajduje się w serwisach YouTube
iSpotify: https://youtu.be/Lou8xIm0CDc https://open.spotify.com/episode/4otvRXhRzoSWLdgBD9zk15?go=1&utm_source=embed_v3&t=0&nd=1 Kreskówka znajduje się w serwisie YouTube: https://youtu.be/D-s8H06NZ2M

 

Projekt edukacyjny Kursor

Moduł programu obejmuje cykl działań dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W skład materiałów multimedialnych wchodzą: filmy animowane, spoty promujące bezpieczne zachowania w sieci, gra fabularna, a także prezentacje i wykłady.

Zajęcia lekcyjne Gdzie jest Mimi?

Scenariusz zajęć dla uczniów klas V–VII szkół podstawowych. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, jej konsekwencji i roli świadków sytuacji związanych z cyberprzemocą. Zajęcia na podstawie filmu edukacyjnego Gdzie jest Mimi.

Zajęcia lekcyjne Lekcja bezpieczeństwa

Scenariusz zajęć dla uczniów klas V–VII szkół podstawowych. Celem zajęć jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń prywatności w sieci. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem edukacyjnego materiału filmowego.

Zajęcia lekcyjne Internet bez hejtu

Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych. Celem zajęć jest uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w Internecie. Zajęcia oparte na projekcji filmu Dodaj znajomego.

Zajęcia lekcyjne Zamiast hejtu

Scenariusz zajęć dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciami „hejtowanie” i „mowa nienawiści”, omówienie sposobów reagowania ofiary oraz świadka, a także kształtowanie i promowanie postaw empatycznych. Zajęcia na podstawie filmu edukacyjnego „Dodaj znajomego”.

MŁODZIEŻ

Ścieżki edukacyjne online SELMA

SELMA (ang. Social and Emotional Learning for Mutual Awareness – Kompetencje społeczne i emocjonalne przeciw krzywdzeniu) to europejski projekt edukacyjny, który porusza problem mowy nienawiści i hejtu online poprzez rozwijanie
i zwiększanie świadomości, tolerancji i szacunku. Adresowany jest do młodzieży
w wieku 11–16 lat. SELMA wspiera rozwój nastolatków w sferach poznawania emocji, rozwijania umiejętności społecznych i internetowych oraz edukacji obywatelskiej. Oferujemy polskojęzyczne wersje ponad 100 pomocy edukacyjnych SELMA a także przykładowych, wykorzystujących je ścieżek edukacyjnych, gotowych do użycia na lekcji.

Projekt edukacyjny Digital Youth

Projekt skierowany do młodych i przez nich współtworzony. Dotyczy pozytywnego
i kreatywnego wykorzystania nowych technologii oraz bezpieczeństwa online. Składa się z bloga Digitalyouth.pl, profilu na Facebooku, papierowego magazynu, corocznej konferencji Digital Youth Forum oraz spotkań i warsztatów dla młodzieży.

Projekt edukacyjny Przystań w sieci

Projekt dla nauczycieli i uczniów VII-VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowany przez NASK, Facebook i Unicef Polska. Celem projektu jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania
z Internetu, promowanie pozytywnych zachowań online oraz wyposażenie nauczycieli w wiedzę o sposobach reagowania na incydenty i niepożądane zdarzenia z udziałem uczniów w sieci. W ramach projektu dostępne są bezpłatne kursy e-learningowe. Nauka obejmuje sześć modułów: cyberprzemoc, cyberzagrożenia, nielegalne
i szkodliwe treści, cyfrowe ślady i reputacja online, fałszywe informacje
oraz prywatność w sieci.

Program profilaktyki cyberprzemocy IMPACT

Program IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji
i Cyberprzemocy Technologicznej) to kompleksowa propozycja profilaktyki cyberprzemocy skierowana do uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych. Program został opracowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę z udziałem naukowców
i ekspertów z zakresu psychologii, pedagogiki oraz bezpieczeństwa informacyjnego. Składa się z cyklu dziewięciu lekcji mających formę warsztatów, podczas których młodzież pracuje nad rozwijaniem kompetencji, które przyczyniają się do ograniczenia przemocy i zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w sieci. Oprócz scenariuszy zajęć program obejmuje podręcznik, materiały filmowe oraz prezentacje i narzędzia multimedialne.

5 porad na piątkę!

Seria pięciu ulotek, które w przystępny sposób omawiają sposoby radzenia sobie
z zagrożeniami w sieci:

  1. Jak sobie radzić z cyberprzemocą
  2. Jak możesz pomóc ofiarom cyberprzemocy
  3. Pięć kroków do prywatności
  4. FOMO – jak sobie z tym radzić
  5. Emoji – wyraź siebie.

Przewodnik Wizerunek online w wakacje

Przewodnik Akademii NASK pozwala młodzieży utrwalać miłe chwile i dzielić się
z innymi wakacyjnymi wrażeniami, które pozostawią tylko dobre wspomnienia. Publikacja uświadamia młodym internautom, że publikując różne treści w sieci, kreują swój wizerunek na stałe. Przewodnik pomaga nastolatkom zadbać o to,
aby zamieszczanie zdjęć i filmów z wakacyjnych przygód w sieci nie miało dla nich negatywnych konsekwencji. Ta publikacja jest częścią akcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Przed wakacjami – co warto wiedzieć?.

Ulotka Bezpieczne wakacje. Pięć porad dla nastolatków

Ulotka skierowana do nastolatków zawierająca porady dotyczące urządzeń mobilnych i prywatności w kontekście wyjazdów wakacyjnych.

Zeszyt ćwiczeń Web We Want. Internet, jakiego chcemy

Edukacyjny zeszyt ćwiczeń dotyczący bezpiecznego, twórczego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Przeznaczony jest dla nastolatków w wieku 13–16 lat. Publikacja została stworzona przy współudziale młodych ludzi z całej Europy i jest dostępna w ośmiu językach. Zawarte w niej praktyczne ćwiczenia pomagają rozwijać umiejętności bardziej świadomego i odpowiedzialnego korzystania z sieci.

Zajęcia lekcyjne Przygody Fejsmena

Scenariusz zajęć dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z mediów elektronicznych i serwisów społecznościowych oraz wskazanie sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje online. Zajęcia oparte są na materiałach filmowych.


Zajęcia lekcyjne Dzień z życia

Scenariusz zajęć dla uczniów w wieku 13–15 lat poświęconych problemowi nadmiernego korzystania z Internetu. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera (w tym gier).

Zajęcia lekcyjne Uważni online

Scenariusz zajęć przeznaczonych dla młodzieży w wieku 12–15 lat. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem uwodzenia online, przekazanie wiedzy na temat sposobów weryfikowania kontaktów sieciowych oraz zachęcenie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach.

Zajęcia lekcyjne Rozumiem i wybieram

Scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych w wieku 11–14 lat oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15–18 lat. Celem zajęć dla uczniów młodszych jest uświadomienie uczestnikom, że nie wszystkie treści w Internecie są prawdziwe,
a kontakt z niektórymi z nich może być szkodliwy. Zajęcia dla szkół ponadpodstawowych mają uświadomić uczestnikom, jakie wartości są ważne
w bliskich związkach między dwojgiem ludzi oraz skąd mogą czerpać rzetelną wiedzę na ten temat. Uczniowie dowiedzą się, w jakim celu powstają materiały pornograficzne oraz tego, że nie są one właściwym źródłem wiedzy o seksualności, a ich oglądanie może negatywnie wpływać na funkcjonowanie człowieka.

Zajęcia lekcyjne Seksting

Scenariusz zajęć dla młodzieży w wieku 13–18 lat. Celem zajęć jest wskazanie potencjalnie negatywnych konsekwencji wykonywania, przesyłania
czy komentowania w sieci materiałów o charakterze seksualnym oraz zwrócenie uwagi uczestników na umiejętność dokonywania odpowiedzialnych wyborów, a także wskazanie im miejsc, w których mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach.
W zajęciach jest wykorzystywany film edukacyjny Na zawsze.

Zajęcia lekcyjne Mój wizerunek online

Scenariusz zajęć dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników o zagrożeniach związanych z nierozważnym korzystaniem z Internetu oraz omówienie zasad świadomego i rozważnego prezentowania się.

Szkodliwe treści
Rozmowa z Julią Piechną ( Państwowy Instytut Badawczy NASK)oraz Maciejem Kępką (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)o szkodliwych treściach w Internecie.

 

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/podcasty-i-audiobooki/bezpieczenstwo-dzieci-i-mlodziezy-online—podcast-polskiego-centrum-safer-internet.html

 

Seksting i uwodzenie dzieci w internecie
Rozmowa z Anną Kwaśnik (Dyżurnet.pl, Państwowy Instytut Badawczy NASK)
oraz Łukaszem Wojtasikiem (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) o zjawisku sekstingu i związanych z nim konsekwencjami

 

Problem nadużywania internetu
Rozmowa z Ewa Dziemidowicz (Fundacaja Dajemy Dzieciom Siłę)
oraz Andrzejem Rylskim (Państwowy Instytut Badawczy NASK) o problemie nadużywania internetu i wszechobecności internetu w życiu codziennym dzieci

Cyberprzemoc i inne formy agresji w sieci
Rozmowa z Martyną Różycką (Państwowy Instytut Badawczy NASK, zespół Dyżurnet.pl) oraz dr. Szymonem Wójcikiem (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
o zjawisku cyberprzemocy i agresji online
Gry wideo dla dzieci
Rozmowa z Martą Witkowską ( Państwowy Instytut Badawczy NASK), Maciejem Kępką (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) oraz Dominiką Urbańską-Galanciak (Stowarzyszenie SPIDOR) o grach wideo dla dzieci.

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne.html