You are currently viewing Stypendium dla najlepszych w ZSO w Mogielnicy

Stypendium dla najlepszych w ZSO w Mogielnicy

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał
na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.

Janusz Korczak

 

        Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w ZSO im. Jana Kilińskiego
w Mogielnicy zostali wyróżnieni w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych pobierającej naukę
na terenie Powiatu Grójeckiego
. 23 września beneficjenci odebrali listy gratulacyjne z rąk Starosty Powiatu Grójeckiego – Krzysztofa Ambroziaka, który przybył do naszej szkoły w towarzystwie Wicestarosty – Jolanty Sitarek, przedstawicieli Radnych Powiatu, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Mogielnica – Grzegorza Michalskiego oraz Sekretarza Miasta i Gminy – Joanny Kaźmierskiej.

         Warto wspomnieć, iż nagrodzeni zostali uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów powyżej 4,8.
Wśród nich znaleźli się przedstawiciele klas I – III LO: Julia Kaźmierska, Julia Łapińska, Maria Kosatka, Zofia Kosatka, Alicja Szewczyk, Luiza Smolaga,
Jakub Rak, Sandra Jaworek, Magdalena Cupryjak, Adrian Lipiec.

         Pan Krzysztof Ambroziak pogratulował licealistom znakomitych wyników w nauce i wyraził nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym grono wyróżnionych będzie jeszcze liczniejsze. Dyrektor ZSO podziękowała także nauczycielom, którzy przyczynili się do sukcesów swoich wychowanków. Jako wyraz wdzięczności przedstawicielki tegorocznych stypendystów wręczyły Staroście Powiatu Grójeckiego bukiet kwiatów oraz pamiątkową fotografię. Obiecały również, że postarają się spełnić pokładane w nich nadzieje, nadal rozwijać wiedzę i jak najlepiej wykorzystać ją w przyszłości.

         Jesteśmy dumni z osiągnięć naszej zdolnej młodzieży. Cieszymy się,
że dziesięcioro uczniów znalazło się wśród najlepszych w powiecie.

                                                                     ZSO im. J. Kilińskiego w Mogielnicy