You are currently viewing Wystarczyły do tego… kolorowe skarpetki.

Wystarczyły do tego… kolorowe skarpetki.

21 marca ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna z okazji Światowego Dnia Osób z zespołem Downa. Święto to obchodzone jest już po raz 14, z czego pieczę nad nim trzyma ONZ od 2012 roku. Polska akcja ma celu uświadomienie rodakom, że osoby z zespołem Downa mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne. Oczekują szacunku, tolerancji i akceptacji. My również w prosty sposób przyłączyliśmy się do akcji. Wystarczyły do tego… kolorowe skarpetki.