You are currently viewing Mogielnica –moja czysta okolica. Konkurs plastyczny pod patronatem firmy PRE ZERO

Mogielnica –moja czysta okolica. Konkurs plastyczny pod patronatem firmy PRE ZERO

Akcja Sprzątanie Świata stała się okazją do zorganizowania przez firmę PRE ZERO   konkursu plastycznego, który odbył się w naszej szkole w dniach 19.09-21.09.2022r.

Hasło konkursu brzmiało „ Mogielnica –moja czysta okolica”

Głównym celem konkursu była edukacja dotycząca właściwego gospodarowania odpadami oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Do udziału w konkursie zaproszono wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Do udziału zgłosiło się 20 uczestników. Zaprezentowali piękne, estetyczne prace plastyczne wykonane różnymi ciekawymi technikami.

Oceny prac dokonała komisja w składzie: Dyrektor szkoły Małgorzata Tabor

                                    Zastępca dyrektora szkoły Aldona Omen – Wrzesińska

                     nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej : Romana Lipiec, Maria Dudzińska,

                                                                                           Katarzyna Koperska.

Zgodnie z regulaminem organizatora wyłoniono trzech  zwycięzców konkursu.

  1. Julia Słapik
  2. Jakub Szafrański
  3. Oliwia Jarecka

Na uwagę zasługuje fakt , że nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a prace wyeksponowano w szkolnej galerii.

Romana Lipiec