You are currently viewing Dzień Bezpiecznego Internetu – Konkursy

Dzień Bezpiecznego Internetu – Konkursy

W związku z nadchodzącym Dniem Bezpiecznego Internetu zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach:

  1. Konkurs na komiks – opowiedz krótką historyjkę, której tematyka będzie dotyczyła bezpiecznego korzystania z Internetu. Praca musi być wykonana przez Ciebie własnoręcznie dowolną techniką. Pracę wykonaj w formacie A4 lub A3, jeśli korzystasz z programu graficznego – pracę dostarcz w formie wydruku oraz pliku.
  2. Konkurs na filmik lub animację – nakręć krótki filmik lub opracuj animację/ animację poklatkową, w którym opowiesz swoim rówieśnikom, jakich zasad powinni przestrzegać, aby być bezpieczni w sieci. Pamiętaj – bohaterem twojego filmu może być wymyślona postać lub Ty sam. Nie możesz wykorzystywać wizerunku innych osób.
  3. Konkurs na grę – stwórz krótką grę, quiz np. w aplikacji Scratch, w której gracze będą odpowiadali na pytania związane z bezpieczeństwem w Internecie.

 

Każdy uczeń może wziąć udział we wszystkich konkursach. Prace będą oceniane pod względem poprawności merytorycznej, oryginalności, samodzielności oraz pomysłowości. Podczas oceniania prac zostanie zastosowany podział ze względu na kategorie wiekowe:

  1. Uczniowie klas 4-8 SP
  2. Uczniowie klas I- IV LO

Prace należy złożyć do 27 stycznia u pań: Aldony Omen – Wrzesińskiej lub Beaty Kotlarz. Do pracy należy dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

Organizatorzy nie zwracają złożonych prac konkursowych.

Przystąpienie do konkursu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Spośród zgłoszonych prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody.

Uczestnik konkursu/rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publikację prac dzieci na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu.

 

Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych: imienia i nazwiska w celu ogłoszenia zwycięzców.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Formularz zgłoszeniowy.doc

Formularz zgłoszeniowy.pdf