You are currently viewing EKOLOGIA WŚRÓD DZIECI

EKOLOGIA WŚRÓD DZIECI

W ramach edukacji ekologicznej w naszej szkole pani Paulina Andryka-Dudek przeprowadziła lekcję pt. Bioindykatory dla grupy przedszkolnej „Tygryski” i klasy „0b”.

Bioindykatory to organizmy, które pozwalają monitorować stan środowiska, w którym żyjemy. Niestety z roku na rok wciąż emitowane są w powietrze zanieczyszczenia, które samoistnie lub z opadami deszczu przechodzą do gleby, roślin i zwierząt. W ten sposób wzrasta poziom skażenia przyrody i zakłócana jest równowaga ekologiczna.   Wykorzystanie bioindykatorów pozwala na monitorowanie otoczenia bardzo niskim kosztem jednak dla wielu roślin i zwierząt pogorszenie stanu środowiska wiąże się z ich wymieraniem.

Na lekcji dzieci mogły poznać przez dotyk mchy i porosty, które pomagają określić stopień zanieczyszczenia powietrza. W postaci preparatów biologicznych mogły obejrzeć budowę ciała wskaźników czystych wód  – raka, pstrąga, małż. Obecność tych zwierząt w wodach świadczy o wysokiej jakości wody. Raki występowały kiedyś bardzo licznie w rzece Mogielance.

Dzieci przyglądały się również pszczołom i żabom – zwierzętom pożytecznym, które narażone są na różne substancje szkodliwe poprzez ich wnikanie z wodą, pokarmem oraz wdychanym powietrzem. Substancje te kumulują się, np. w kościach żab, ciele pszczół a nawet przedostają się do produktów pszczelich, z których korzystamy.

Duża aktywność dzieci na zajęciach wskazuje na to, że rośnie nowe pokolenie miłośników przyrody.