You are currently viewing Biodegradacja – warsztaty ekologiczne

Biodegradacja – warsztaty ekologiczne

Od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy  zdobywają wiedzę ekologiczną przy pomocy wyposażenia szkolnej ekopracowni.

W kwietniu Pani Romana Lipiec przygotowała warsztaty pn. BIODEGRADACJA. Przeprowadzono szereg doświadczeń z zakresu biodegradowalności  różnych materiałów. Wyposażenie ekopracowni umożliwia swobodny, samodzielny wybór podłoża oraz materiałów do testowania. Uczniowie eksperymentowali  stopień biodegradowalności takich materiałów jak: papierowa torba na zakupy, folia celulozowa, wypełniacz skrobiowy, naczynie z otrąb pszennych, paski różnych metali.  Wszystkie użyte do sprawdzenia materiały spotykamy w naszym życiu codziennym. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość uświadomienia sobie, że mają realny wpływ na to, co się dzieje w otaczającym świecie. Wybory konsumenckie kształtują rynek. Unikając kupowania produktów w opakowaniach jednorazowych, nienadających się do recyklingu, możemy wpłynąć  pośrednio na produkcję oferowanych produktów. Mając wiedzę na temat czasu rozkładu biologicznego różnych odpadów uczniowie mogą podejmować świadome decyzje, np. zamiast kupować wodę w butelce plastikowej, możemy korzystać z wody wodociągowej.

Kolejne ciekawe zajęcia odbyły się w naszej szkole. Zapraszamy do śledzenia relacji z następnych kreatywnych lekcji, które proponujemy naszym dzieciom.

Szkolną ekopracownię utworzono w roku szkolnym 2023/2024 z dotacji Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.