You are currently viewing Jesteśmy wśród najlepszych! Znak jakości szkoły dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy

Jesteśmy wśród najlepszych! Znak jakości szkoły dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy

Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Mogielnicy znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce i zdobyło tytuł honorowy „Brązowej Szkoły 2024”w rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024!

Warto podkreślić, że ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).

Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy osiągnęli wspaniałe wyniki, to dzięki ich pracy i zaangażowaniu zarówno w sferze edukacyjnej, jak i poza nią, nasze liceum znalazło się wśród najlepszych szkół w Polsce. W gronie ubiegłorocznych absolwentów są stypendyści zarówno stypendium Prezesa Rady Ministrów jak i Starosty Powiatu Grójeckiego, możemy pochwalić się również wysokimi wynikami w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik, w którym nasz uczeń uzyskał piąty wynik w kraju, a jego koleżanka zdobyła wyróżnienie.

Miniony rok szkolny był dla społeczności ZSO wyjątkowy. Uczniowie i nauczyciele wraz z dyrekcją szkoły p. Małgorzatą Tabor i p. Aldoną Omen – Wrzesińską zaangażowali się w wiele projektów i przedsięwzięć naukowych. Nasza szkoła nawiązała współpracę z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej, Państwową Strażą Pożarną w Grójcu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Mogielnicy, dzięki czemu uczniowie mają okazję uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach oraz warsztatach prowadzonych w zaprzyjaźnionych jednostkach. W naszym liceum realizowane były projekty edukacyjne w ramach programów Erasmus i Power, umożliwiające uczniom poszerzanie zainteresowań oraz naukę w szkołach za granicą. Licealiści wyjeżdżali do słonecznej Grecji a w tym roku do Francji, gdzie brali udział w ciekawych zajęciach, poznawali kulturę oraz zabytki, nawiązywali kontakty z kolegami z zagranicznych placówek. Warto podkreślić, że liceum w Mogielnicy zapewnia edukację na miarę potrzeb i możliwości każdego ucznia w klasach profilowanych a od tego roku szkolnego także w klasie pożarniczej. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej, w pracowniach przedmiotowych wyposażonych w tablice i monitory interaktywne.

Dla nas najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury naszej szkoły, staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Dajemy uczniom możliwość zaprezentowania talentów i zainteresowań, a także sprawdzenia się w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych. Motywujemy uczniów do pracy, podejmowania wyzwań, ale również uczymy odpowiedzialności za efekty działań.

Sukcesy odnoszone przez uczniów są dowodem na to, że nasza szkoła stworzyła solidne podstawy dla ich rozwoju. Miejsce w czołówce polskich szkół to przecież także wynik sprawdzonych metod nauczania będących efektem wieloletnich doświadczeń nauczycieli oraz zaangażowania wykwalifikowanej kadry otwartej na współpracę z ambitną, zdolną młodzieżą, gotową wciąż podejmować nowe wyzwania. Należy podkreślić, że w wysokie pozycje rankingowe wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów i ich rodziców.