You are currently viewing Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać” – pod takim hasłem upłynęły nam dzisiejsze obchody Dnia Edukacji Narodowej. Niezwykle barwny i różnorodny program artystyczny zaprezentowała tym razem najmłodsza grupa Zespołu Szkół Ogólnokształcących – przedszkolaki, zerówka oraz uczniowie klas 1-3 SP, perfekcyjnie przygotowana przez Panie: Paulinę Wawrzyńczak, Barbarę Przydatek, Annę Rek, Romanę Lipiec, Martynę Majewską, Katarzynę Koperską, Annę Lipiec, Marię Dudzińską i Ewę Jaworską. Występy wokalne oraz układy choreograficzne mogliśmy podziwiać dzięki pomocy i zaangażowaniu p. Marioli Kuźmy oraz p. Iwony Pajewskiej. Nie zabrakło dzisiaj ciepłych słów, serdecznych życzeń i podziękowań, kierowanych w stronę wszystkich nauczycieli i pracowników naszej szkoły również przez p. Dyrektor Małgorzatę Tabor, Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica p. Sławomira Chmielewskiego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców p. Martę Gwiazdę. Niech ta dzisiejsza radość i optymizm wypływające z faktu, że wszyscy razem możemy podążać tą niezwykle ważną drogą, jaką jest edukacja kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży, towarzyszą nam przez wszystkie kolejne dni wspólnej nauki i pracy.