You are currently viewing Święto Chrztu Polski w naszej szkole!

Święto Chrztu Polski w naszej szkole!

Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I w 966 r. jest tradycyjnie uważane za początek chrystianizacji Polski. Nie było to jednak wydarzenie jedynie religijne, ponieważ dzięki niemu rodzące się państwo polskie wkroczyło w krąg polityczno – kulturalny Europy łacińskiej, a przed naszym krajem otworzyły się nieznane wcześniej możliwości.

Z uwagi na tak doniosłe znaczenie tego wydarzenia dla dziejów państwa i narodu polskiego, 22 lutego 2019 r. Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski, które w tym roku po raz pierwszy wpisaliśmy do kalendarza naszych szkolnych uroczystości.

Akademia, która przypomniała nam o tym symbolicznym początku polskiej państwowości, mającym fundamentalne znaczenie polityczne, tożsamościowe a także kulturowe, przygotowana została przez p. Mirosławę Koperską, p. Katarzynę Frączak – Bartuszek, p. Wiolettę Oziemską oraz p. Janusza Dudzińskiego.