You are currently viewing Finał projektu „Strefa Talentów”

Finał projektu „Strefa Talentów”

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu;

dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje”.

Stanisław Staszic

 

We wtorek 18 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy odbyło się podsumowanie projektu „Strefa Talentów”, którego inicjatorką była Julia Załucka. Program realizowany był we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Samorządową w Mogielnicy. Jego celem było wyłonienie oraz promocja utalentowanej młodzieży z naszej gminy. Udział wzięło 13 uczniów z ZSO (z klas 7-8 szkoły podstawowej i z klas licealnych) oraz 10 uczniów z PSP nr. 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy. W ten sposób mogliśmy zaprezentować szerokie grono utalentowanych osób: muzyków, plastyków, artystów, fotografów i sportowców.

Podczas spotkania Julia Załucka – uczennica naszego liceum oraz uczestniczka ogólnopolskiego Programu Rozwojowego OneToMają, organizowanego przez Vital Voices Chapter Poland wraz ze swoim opiekunem – p. Pauliną Andryką-Dudek, podsumowała pracę w ramach zrealizowanego projektu „Strefa Talentów”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem w naszym środowisku.

Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica p. Sławomir Chmielewski, Dyrektor MGOK p. Robert Lipiec, Dyrekcja PSP nr. 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy oraz sponsorzy nagród.

  1. Paulina Domek, laureatka programu Jestem Liderką, jedna z organizatorów mentoringowego programu OneToMają, w którym uczestniczyła Julia, w przesłanym filmiku wideo pogratulowała naszej licealistce siły do działania, ukończenia tak udanego projektu, podziękowała także, za uniwersalne wartości, które Julia przekazuje w lokalnym środowisku.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie w trakcie pracy nad projektem: Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy – p. Małgorzacie Tabor oraz p. Aldonie Omen-Wrzesińskiej, a także nauczycielom: p. Agnieszce Łagodzie, p. Edycie Mydłowskiej, p. Karolinie Lewandowskiej-Góreckiej oraz p. Natalii Załuckiej.

Jesteśmy bardzo wdzięczni sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe. Prosimy o przyjęcie naszych szczerych podziękowań. Wszyscy uczestnicy projektu mogli otrzymać atrakcyjne nagrody dzięki temu, że naszą zdolną młodzież wsparli:

– pani Dagmara Sánchez López i pan Rafał Stępniewski – firma ARED POLSKA Sp. z o.o.,

– pani Grażyna Dudek – firma DUDPOL,

– pan Wiktor Andryka – firma WIKPOL,

– pan Damian Dudek – firma Dudek Wózki Widłowe,

– firma FERRERO Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy również Samorządowi Uczniowskiemu za słodkie upominki oraz MGOK za książki „Atlas historyczny miasta i gminy Mogielnica”.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy niezwykłych talentów oraz życzymy dalszych sukcesów w ich rozwijaniu!

Zapraszamy do obejrzenia utalentowanej młodzieży z naszej gminy na stronie:

https://www.facebook.com/people/Strefa-Talent%C3%B3w/100088512488168/?locale=pl_PL