You are currently viewing Podpisania współpracy z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej

Podpisania współpracy z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej

9 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy odbyła się szczególna uroczystość stanowiąca ważne wydarzenie w życiu całej społeczności szkolnej. Zaproszeni goście, wśród których mieliśmy zaszczyt powitać: pana doktora Sławomira Chmielewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica, pana Grzegorza Michalskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej, pułkownika Andrzeja Kozerę i pułkownika Piotra Janickiego oraz żołnierzy i pracowników Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej, ks. kanonika doktora Grzegorza Wolskiego – proboszcza Parafii Świętego Floriana Męczennika w Mogielnicy, pana Roberta Lipca – radnego Rady Powiatu Grójeckiego oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy, radnych Rady Miejskiej w Mogielnicy oraz uczniowie, rodzice i nauczyciele, byli świadkami doniosłej chwili podpisania współpracy z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej. Inicjatywie tej przyświeca idea rozwijania kooperacji na rzecz obronności państwa, budowania tożsamości narodowej, wychowania młodzieży w duchu patriotycznym i edukacji proobronnej ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, a także promocji dokonań i osiągnięć obu instytucji.
Nawiązanie współpracy z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej, otwierające nowy rozdział w historii naszej szkoły, jest tego najlepszym dowodem.
*Organizatorzy*
Dla uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia nasi uczniowie wystąpili z pięknym programem artystycznym o charakterze patriotycznym,
który przygotowali pod kierunkiem pań: Anny Haraśnej, Dagmary Janickiej, Mirosławy Koperskiej, Beaty Kotlarz, Wioletty Oziemskiej, Ewy Ścisłowskiej, Marioli Kuźmy i Agnieszki Kłujszo-Juścikowskiej.
Szczególne podziękowania należą się głównym koordynatorkom tego niecodziennego spotkania –
p. dyrektor Małgorzacie Tabor oraz p. dyrektor Aldonie Omen-Wrzesińskiej.
Po części oficjalnej uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali wojskowy sprzęt. Mieli także szansę rozmowy z żołnierzami.