You are currently viewing Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”- te słowa Cypriana Kamila Norwida towarzyszyły tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole.

Uroczysta akademia odbyła się 18 października i była okazją, aby w sposób szczególny podziękować pedagogom za bezinteresowną pomoc, życzliwość, cierpliwość, za przewodnictwo na tej trudnej drodze zdobywania wiedzy. Z ust młodzieży padło wiele słów wdzięczności, ale także refleksji nad zawodem, który wymaga tak wielkiej odpowiedzialności i życiowej mądrości.

Dzień Edukacji Narodowej był także okazją do wręczenia nagród. Pani Dyrektor Małgorzata Tabor podziękowała w ten sposób nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżenie wychowankom świata wartości. Podziękowania i nagrody trafiły również do rąk pracowników szkoły.

Głos zabrał także goszczący na uroczystości pan Burmistrz dr Sławomir Chmielewski, który także złożył życzenia nauczycielom i pracownikom naszego Zespołu Szkół, a także w obecności całej społeczności szkolnej wręczył Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica.

Montaż słowno-muzyczny przygotował Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami: p. Agnieszką Łagodą, p. Lidią Kosatką i p. Pawłem Kowalskim, przy wsparciu pani Agnieszki Kłujszo-Juścikowskiej. Program artystyczny wzbogaciły piosenki w wykonaniu chóru szkolnego, pod kierownictwem i przy akompaniamencie p. Marioli Kuźmy, a także utwory zagrane przez uczniów. Piękne dekoracje wykonały panie Romana Lipiec i Anna Lipiec.