You are currently viewing Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych SP

Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych SP

Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia.

Seneka Młodszy

Powyższy cytat stanowi myśl przewodnią Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych, które odbyło się dnia 27 maja 2022 roku w naszej szkole. Na tej podniosłej uroczystości obecna była Pani Dyrektor Małgorzata Tabor, Pani Dyrektor Urszula Tomala-Kujat, nauczyciele, rodzice uczniów klasy 1a i klasy 1b, uczniowie klas 2 i 3 z wychowawcami. Najpierw 29 pierwszoklasistów zaprezentowało swój dorobek artystyczny. Potem odbyło się uroczyste Ślubowanie, a następnie pani dyrektor dokonała aktu Pasowania na Uczniów. Później były jeszcze pamiątkowe upominki: dyplomy Pasowania na Ucznia, dyplomy Pasowania na Czytelnika, książki, medale i tarcze. Po sesji zdjęciowej przejęte pierwszaki opuszczały halę sportową w towarzystwie równie przejętych i wzruszonych uczniów.