You are currently viewing WARSZTATY CHEMICZNE

WARSZTATY CHEMICZNE

Dnia 17 marca 2022r. w naszej szkole odbyły się Warsztaty Chemiczne – pod tytułem „Spotkanie z chemią eksperymentalną”. Było to również spotkanie z doktorantką chemii BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego p. mgr Patrycją Szamweber. Pani Patrycja realizuje pracę doktorską w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk         w Łodzi, jest również absolwentką naszego gimnazjum i liceum w Mogielnicy. Zajęcia były skierowane do uczniów klas 7,8 szkoły podstawowej oraz do uczniów klas licealnych. Zajęcia miały na celu popularyzację chemii jako nauki przyrodniczej dającej nieograniczone możliwości.

            Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się od przywitania absolwentki naszej szkoły, przybyłych gości oraz uczniów. Słowa powitania do wszystkich skierowała pani dyrektor Małgorzata Tabor otwierając warsztaty. Spotkanie z chemią akademicką, doświadczalną obfitowało w sporą dawkę naukowej wiedzy, a także można było obejrzeć doświadczenia wykonywane przez studentkę studiów doktoranckich panią Patrycję Szamweber oraz nauczyciela chemii pana Pawła Kowalskiego, które pobudziły wyobraźnię i ciekawość każdego ucznia. Była to niepowtarzalna szansa nabrania niewiarygodnej motywacji do działania, do nauki tego jakże trudnego przedmiotu. Podczas prezentacji głównej zgromadzeni goście i uczniowie mieli możliwość zapoznania się         z metodologią badań oraz pracą naukową prelegentki prowadzoną w ramach studiów doktoranckich. Uczniowie słuchali z wielkim zainteresowaniem i uznaniem dla prowadzącej. Na koniec spotkania prelegentka udzielała odpowiedzi na pytania zgromadzonych. 

Mamy nadzieję, że dzięki takim warsztatom chemicznym udało się pokazać jak wielką wartość stanowi wiedza chemiczna.

Życzymy wszystkim sukcesów.