You are currently viewing Największa liczba stypendiów Starosty Grójeckiego dla LO w Mogielnicy

Największa liczba stypendiów Starosty Grójeckiego dla LO w Mogielnicy

 

W  środę 22 września  w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Grójeckiego, przyznanych uczniom naszej szkoły w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych pobierającej naukę na terenie Powiatu Grójeckiego”. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Starosta Grójecki pan Krzysztof Ambroziak, wicestarosta pani Jolanta Sitarek oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji pan Robert Lipiec – radny z naszego terenu.

            Zwracając się do młodzieży pan Starosta serdecznie pogratulował stypendystom osiągniętych sukcesów i ogromnego zaangażowania w drodze do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Na ręce pani Dyrektor Małgorzaty Tabor złożył wyrazy uznania, podkreślając, że spośród szkół na terenie powiatu grójeckiego LO w Mogielnicy może poszczycić się największą liczbą przyznanych stypendiów. W przypadku naszej niewielkiej szkoły jest to ogromny sukces, gdyż liczba stypendystów stanowi 12,5% ogólnej liczby licealistów.

            W tym roku szkolnym stypendium otrzymali:

 1. Magdalena Cupryjak kl. IIIB
 2. Luiza Smolaga kl. IIIB
 3. Wojciech Stępniak kl. IIIF
 4. Alicja Szewczyk kl. IIIF
 5. Sandra Jaworek kl. IIIE
 6. Julia Kaźmierska kl. IIIG
 7. Amelia Rek kl. IID
 8. Julia Łapińska kl. IIIC
 9. Mateusz Latoszek kl. IIIB
 10. Radosław Muszyński kl. IIIB
 11. Adrian Lipiec kl. IIIE
 12. Julia Załucka kl. IID
 13. Maja Górska kl. IIC
 14. Aleksandra Kaczorek kl. IIC
 15. Oliwia Morawska kl. IIB
 16. Anna Szulczyk kl. IIB

Warto podkreślić, że niektórzy licealiści zostali uhonorowani w ten sposób już kolejny raz. Wzruszeni  uczniowie odebrali z rąk przybyłych gości pamiątkowe dyplomy. W imieniu stypendystów panu Staroście podziękował uczeń kl. IIIF Wojciech Stępniak:

W imieniu całej społeczności szkolnej chciałbym przekazać wyrazy wdzięczności za udzielone wsparcie finansowe dla uczniów naszego liceum. Przyznane stypendia pomogą nam rozwijać zainteresowania i realizować pasje związane z nauką. Będziemy mogli pozwolić sobie na zakup odpowiednich pomocy naukowych, sfinansować wyjazdy, zagwarantować pełniejszy dostęp do źródeł wiedzy. Stypendium to wyróżnienie, nagroda, sukces, dzięki którym uwierzyliśmy w swoje marzenia i kompetencje. Jesteśmy wdzięczni za obdarzenie nas tak wielkim zaufaniem. Jest to jeden z czynników motywujących nas do nauki i osiągania jak najlepszych wyników. Już teraz możemy obiecać, że postaramy się nie zawieść tego zaufania i na koniec roku szkolnego uzyskać równie dobre a może nawet lepsze wyniki. Optymizmem napawa fakt, że w powiecie grójeckim podejmowane są tak cenne inicjatywy, że nagradzany jest wysiłek uczniów, wspierana ich naukowa pasja, doceniane osiągnięcia. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, bo świadomość, że ktoś ufa w możliwości człowieka, który dopiero przeciera swój szlak w dorosłość, jest dla nas ogromną motywacją do dalszej pracy i wysiłku.

                Na koniec uroczystości głos zabrała pani Dyrektor Małgorzata Tabor, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak wielką rolę w motywowaniu młodzieży odgrywa program stypendialny, dzięki któremu licealiści czują się docenieni i zauważeni.  Jego kontynuowanie przez Starostwo stwarza uczniom okazję do odnoszenia dalszych sukcesów, kształtowania i rozwoju talentów.