You are currently viewing Wycieczka naszych uczniów do Pruszkowa

Wycieczka naszych uczniów do Pruszkowa

           5 listopada 2019r. uczniowie klas 7, 8 SP i I F LO wraz z opiekunami p. Pawłem Kowalskim, p. Mirosławą Koperską i p. Agnieszką Kłujszo-Juścikowską wybrali się na wycieczkę do Pruszkowa. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w kinie w Jankach          i projekcja filmu pt.: „Czarownica 2”. Po seansie filmowym wszyscy udali się do Pruszkowa celem wzięcia udziału w Spotkaniu Edukacyjno-Szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pt.: ”Zielona Polska”.  W Hali Sportowej Znicz Pruszków szkolenie prowadził przyrodnik oraz dziennikarz telewizyjny p. Gerard Sawicki. Zagadnienia poruszane podczas prezentacji dotyczyły między innymi: zwierząt i roślin występujących w Polsce, gatunków zagrożonych, ochrony przyrody i ochrony środowiska, problemu smogu, czy wpływu człowieka na naturalne środowsko obszaru, na którym leży Polska. Prelegent zachęcał również do segregacji odpadów i do podejmowania działań prowadzących do rozwiązywania probelmów związanych z ochroną różnorodności biologicznej. Każdy uczestnik tego szkolenia mógł przypomnieć sobie, jakim pięknym, bogatym i różnorodnym krajem jest Nasza Ojczyzna – Polska. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość wysłuchać koncertu zespołu PAPA D. Zespół gra muzykę z lat 80 i 90 dwudziestego wieku, i w tym roku świętuje 35 – lecie swojego istnienia.

              Serdeczne podziękowania należy złożyć panu Burmistrzowi Sławomirowi Chmielewskiemu oraz pani dyrektor Małgorzacie Tabor za umożliwienie uczniom  uczestniczenia w tym spotkaniu. Przekazane zaproszenia były pięknym gestem wykonanym   w kierunku młodzieży  z naszej szkoły.                                                     

                                                                                                                                 Opiekunowie